Ett journalsystem som går trögt som sirap, sega inlogningar, support som inte förstår de lokala problemen – en it-miljö körd i botten helt enkelt enligt Stockholms läkarförening.

– It-miljön är ett lapptäcke av guds nåde. Journalsystemet som vi har, Take Care, är väldigt gammalmodigt och det blir ännu värre när man inte bygger ut och samtidigt lägger in fler användare, säger Johan Styrud, ordförande för Stockholms läkarförening. 

Johan Styrud
Foto: Eva WidmanJohan Styrud, Stockholms läkarförening.

Han tycker det är svårt att peka ut ett specifikt problem – ”det finns så mycket bekymmer” – men beskriver hur det exempelvis kan ta för lång tid att logga in i ett system vilket gör att man använder andras kort, som redan är inloggade.

– Sjukhusen har problem men vårdcentralerna har det ännu värre, och där är ju volymerna större. Det finns de som berättar att de ibland drar sig för att göra vissa saker för att det tar för lång tid.

Vad kan det vara för saker? 

– Exempelvis kan det handla om att man låter bli att kontrollera sista labbärendet om man har ett kort samtal på fem minuter, klockan går fort och man hinner inte med det.

Läs också: Två haverier bakom it-kaoset på Nya Karolinska

De tröga systemen ställer också till det – det kan handla om att inte få upp en journal när en patient kommer in akut.

– Då blir det väldigt skört och det gäller att du som patient har koll på dina mediciner och sjukdomar.

Finns det risk för att patienterna drabbas? 

– Vi är väldigt nära att patientsäkerheten är hotad, men vi är inte riktigt där ännu, säger Johan Styrud.

Att it-supporten i landstinget centraliserats förvärrar problemen, anser han.

– De som sitter där känner inte till hur de lokala bekymren ser ut, och det kan vara väldigt olika från sjukhus till sjukhus eller mellan vårdcentraler och sjukhus.

Läs också: Australiskt antidrönar-gevär ska skydda stor idrottstävling

Men det finns ju andra landsting och regioner som har haft problem också – hur ligger Stockholm till gentemot dem? 

– Vi är i ena änden av skalan, och det är inte den bra änden.

Vi är i ena änden av skalan, och det är inte den bra änden.

En orsak till att it-miljön hamnat i bakvattnet är den stora upphandling av en ny digital vårdinformationsmiljö som landstinget inlett, och som tar fokus. Men Johan Styrud nöjer sig inte med att det finns en plan om något bättre.

– Vi läkare driver kampanj för att det ska bli bättre och pratar ofta med den politiska ledningen i landstinget. Representanter från oss i Läkarföreningen sitter med i upphandlingsgruppen – men det går långsamt och under tiden sitter vi fast i den här it-miljön. Det kan ju handla om fyra–fem år, säger han.

– Så det skulle behövas att Take Care uppdaterades och justerades så att vårt arbete underlättades.

Johan Styrud efterlyser också att landstinget lyssnar mer på professionen.

– Det finns en övertro på att man kan lösa allt centralt, men måste lyssna mer på verksamheten ute på golvet. Vad behövs därute? Och vi måste också bli mycket mer delaktiga i upphandlingen.