När ord som digitalisering, teknisk utveckling eller it kommer på tal går ofta tankarna till programmering och kod. Det är dock inte självklart att det är vare sig programmering eller kod det gäller när dessa termer diskuteras. Vi lever i en spännande tid där linjerna mellan fysiskt och digitalt suddas ut allt mer, vilket tydligt illustreras i fenomen som uppkopplade saker och digitala arbetsplatser med molnbaserade lösningar. I princip allt i samhället genomsyras av den digitaliseringsfas vi just nu befinner oss i, och vars upptrappning vi står inför, vilket är viktigt att beakta.

Det har under längre tid debatterats kring frågan huruvida programmering ska integreras i läroplanen, en diskussion jag själv varit delaktig i med bland annat ett öppet brev till utbildningsminister Gustav Fridolin. Självklart har frågan varit, och är fortsatt, viktig att lyfta då vår framtid hotas av stor brist på kompetens inom data/it, vilket starkt bidrar till att aktörer inom näringslivet flyttar jobben utomlands, vilket bland annat Nordea är ett tydligt exempel på. Men det är just frasen ”brist på kompetens inom data/it”, som får mig att tänka igen. Denna typ av kompetens ligger inte nödvändigtvis enbart hos programmerare, det handlar om så mycket mer än bara ettor och nollor, Java och Dotnet.

Läs också: Förstår du inte vad utvecklarna säger? Här är hjälp på traven

I en krönika hos NBC News lade Googles vd, Sundar Pichai, stor vikt vid bredden på kompetens som efterfrågas inom branschen, och att den innefattar så mycket mer än just bara kod. Vi ser på en daglig basis i vår verksamhet att det i allt större utsträckning efterfrågas kompetens och kunskap inom områden som digital strategi, projektledning, webbutveckling, innovation, kravställning och IoT, och kanske är det här vi borde lägga större fokus när vi inspirerar och lär våra framtida genier vad som är, och kommer att vara, viktigt i näringslivet?

Det här är en artikel från IDG Opinion Vill du också tycka till om något? Så här gör du. »

Att de generella korrelationerna till it och teknik hos unga lyder kod och programmering är såklart inte en konsekvens enbart genererad av skolan, och det är självklart inte så att det ej ska satsas på programmering och kodning i Sveriges skolor, tvärtom – detta är oerhört viktigt inte bara för dagens svenska ungdomar som möter en allt mer globaliserad arbetsmarknad utan också för att föra Sverige in i framtiden. Samtidigt behövs dock en funderare kring hur digitaliseringen bör omfamnas, inte bara hos politiker, rektorer och lärare, utan hos oss alla. Jag tror att det finns en risk att det framtida intresset för it-branschen bland unga snarare kvävs än främjas då för mycket fokus läggs på att it och teknik enkom är lika med kod.

Vi bör locka fler unga att intressera sig för it-branschen genom att trycka på vikten av digitalisering och teknisk utveckling för alla typer av yrken och dess vikt i dagens, och framför allt morgondagens, samhälle. Inom en snar framtid är inte it något ett fåtal bolag är experter inom, utan något alla aktörer i samhället behöver förstå för att hänga med i utvecklingen. Hur ska då detta gå till?

Läs ocksåDigitalisering ingen garanti för ökad produktivitet

I såväl näringslivsaktörers som offentliga aktörers strålkastarljus bör därför vikten av bredd inom digital kompetens stå. Skolor och företag bör väcka personers olika intressen och belysa deras möjligheter inom it och teknik i tidig ålder. En karriär inom programmering är en av de många möjligheterna vår digitala värld har att erbjuda, digital kommunikation och UX, entreprenörskap, innovation, digital transformation och webblösningar eller business intelligence, är ett axplock av andra. Intresset i en hållbar utveckling av den svenska it-branschen bör stå överst på allas agenda, därför måste vi lära de unga att vår digitala värld har mer än bara programmering att erbjuda.

Peter Hellgren, vd, Consid