Kritiken mot landstingets it-miljö från Stockholms Läkarförening är inte nådig – som CS rapporterade i går lyfter ordföranden Johan Styrud fram ett journalsystem som är segt och inte uppgraderas och en central support som har svårt att förstå lokala problem.

Han efterlyser också att landstingsledningen lyssnar mer på professionen och se till att verksamheten blir mer delaktig i den pågående upphandlingen av ett nytt digitalt vårdinformationssystem som ska ersätta dagens lapptäcke.

Och det här är inga nyheter för Daniel Forslund, innovationslandstingsråd i Stockholms läns landsting, (L). 

Daniel Forslund.
Daniel Forslund.

– Nej, vi har en nära dialog med läkarföreningen där vi träffas regelbundet och går igenom problemen. Jag känner också igen beskrivningarna från andra anställda och håller delvis med om det de ser, säger han.

– Och där får man väl vara ärlig och konstatera att det här är ett område som varit eftersatt i många år. Man har helt enkelt inte satsat så som man borde. Det gäller både Stockholm och andra landsting – och även privata vårdgivare – att vi underinvesterat under lång tid.

– Det är ju också därför vi skrotar den it-miljö vi har och upphandlar en ny lösning, och den processen pågår just nu.

Läs också: Två haverier bakom it-kaoset på Nya Karolinska

Att verksamheten inte skulle involverats i det håller Daniel Forslund däremot inte med om.

– Vi har ägnat stor kraft åt att få med vårdpersonalen för att de ska vara med och beskriva hur det ska se ut – så vi inte bara byter journalsystem x mot y. Runt 400 vårdanställda är involverade i det arbetet. Så där tycker jag nog att vi lever upp till Läkarföreningens krav – och ävende andra fackförbunden i vården är med.

Hur mycket som ska läggas på det befintliga systemet medan ett nytt upphandlas är en balansgång. Tanken är dock inte att vården ska behöva dras med dagens it-miljö så lång tid som fyra-fem år som Johan Styrud talar om enligt Daniel Forslund.

– Planen är att vi ska vara klara 2021. Vi gör hela tiden uppgraderingar men vi kan inte satsa hur mycket pengar som helst på system som ska avvecklas, det vore ekonomiskt vansinne. Men det betyder inte att det ligger en död hand över det.

Daniel Forslund tar som exempel sådant som att man nu kan koppla upp sig mobilt mot journalsystemet och satsningar på att höja säkerheten – och också att man gör uppgraderingar för att förbereda för det nya system som ska komma.

– Det är som att ha en gammal bil, man kan inte byta hela motorn utan bara hålla den i trim så gott det går tills den ska skrotas.

Att it-miljön skulle ha blivit sämre just på senare tid är däremot inte en bild som han delar.

– Jag har inte fått några rapporter om att det är fler störningar.

Han pekar på att det också pågår arbete för att undvika störningar framåt där det fysiska nätverket ses över för att förbättra kapaciteteni hela systemet och få en bättre redundans just för att det inte ska uppkomma några driftstörningar av det skälet.

Läs också: Systembyte för miljarder i Stockholmsvården – ”blir tuffare än Nya Karolinska”

När det gäller kritiken mot att supporten inte är lokal så har Daniel Forslund beskedet att organisationen kommer att förändras – exakt hur det ska se ut är dock inte klart ännu.

– Vi vet om att det inte är optimalt som det ser ut nu och vi håller på att bygga en mer snabbfotad organisation.

I mars-april är tanken att få ett inriktningsbeslut som ska sätta tonen för det kommande arbetet. Och landstingets nya it-direktär har också i uppgift att se över vad som ska finnas centralt och lokalt för att verksamheterna ett bättre stöd.

Även om Daniel Forslund inte helt delar den bild som Läkarföreningen lyfter fram så välkomnar han ändå dialogen.

– Jag värdesätter att professionen är engagerad i it-frågorna, så har det inte alltid varit.

För det är bara genom partnerskap mellan politik och profession som vi kan få till bra förändringar.