Offentlig sektor utgör en stor del av den svenska it-branschen. För många kan den offentliga marknaden framstå som mossig. Men det är inte hela bilden.

I vissa fall är det precis tvärtom, det vill säga offentliga kunder är bland de första att anamma den senaste och mest hajpade tekniken. Vi skrev exempelvis nyligen om marknaden för tjänster inom kognitiv AI. När analysföretaget IDC blickar framåt mot hur den marknaden kommer att växa så räknar man med att offentlig sektor kommer att stå för den största tillväxten, med en genomsnittlig årstillväxt på 70 procent under de kommande åren.

Givetvis kan det faktum att man har en hel stat i ryggen, vid rätt omständigheter, göra att myndigheter vågar ta lite större risker. Men risktagandet och testandet tvingas också ta hänsyn till ett strikt regelverk, som troligen kan ha en hämmande effekt.

Läs också: Regeringens digitalboss: alla måste inse att digitaliseringen förändrar allt

Det är överlag svårt att se någon röd tråd i exakt när och vad som är den självklara drivkraften de gånger då den publika sektorn går i bräschen för ny teknik. Det kan röra sig om specifika omständigheter, tekniska eldsjälar som driver på eller bara väl sammanfallande resurser just där och just då.

Stefan Holm, näringspolitisk expert på Almega, säger att han gärna ser att man från politiskt håll pekar mer med hela handen, inte minst när det gäller innovation på myndigheterna.

– Man kan se att det finns ett stort samhällsbehov, men man ser ingen riktigt röd tråd. Vi skulle gärna se att det gjordes riktade satsningar från politiskt håll, och att man verkligen påtalar att vi behöver digitaliseringen. Det måste finnas en tydlig signal om att det är okej att våga göra det, säger han.

Ett tydligt exempel på när offentlig sektor legat långt fram är Lantmäteriet, som satsat på att använda blockkedjan för fastighetstransaktioner. Myndighetens cdo Mats Snäll säger att det är ett projekt där många parter varit inblandade, som Chromeaway, Kairos Future, Telia, SBAB, Landshypotek och Evry. Och han försöker svara på vad det var som gjorde att man valde och vågade hoppa på blockkedjehajpen.

– Vi vill erbjuda så bra och säkra fastighetssystem som möjligt och såg att det är en bra teknik. Ibland är det personer som driver saker eller någon som har upptäckt något nytt eller tiden som är rätt. Det är många saker som spelar roll, säger Mats Snäll.

Och han håller med om bilden av att offentlig sektor i vissa fall kan vara väldigt innovativa med ny teknik, men konstaterar också att det troligen är mer undantag än regel.

– Normalt sett så tänker man inte på oss eftersom vi har en hel del regler vi måste följa och ibland väntar vi på att tekniken ska utvecklas. Myndigheter har inte samma möjlighet att kasta sig in i det eftersom det begränsas av LOU och annat. Men det är en sanning med modifikation och vi försöker vara framåt när vi ser att vi inte hinner vänta längre.

Läs också: Företag frustrerade över öppna data – motarbetas aktivt av myndigheterna

Och signalen om att det kan vara okej att misslyckas även inom offentlig sektor är nog önskvärd. För i Lantmäteriets fall var det klassiska uttrycket ”nöden är uppfinningarnas moder” applicerbart på vad som har fungerat som startmotor.

– Det är inte sällan det finns kriser och svårigheter som gör att man tar sig an saker och blir kreativ och försöker hitta lösningar. Vi ifrågasätts ofta för att ha långa handläggningstider, så ibland får man pressen på sig, inte minst nu med en bostadsmarknad som växer med en hel del nybyggande. Då kommer pressen och hade vi inte haft den pressen på oss hade vi nog inte varit lika aktiva som vi är nu, säger Mats Snäll.

Fakta

Trelleborgs kommun
Som första kommunen har Trelleborg dragit igång med en handläggarrobot. Det är en programvara som kan utföra arbetsuppgifter precis som en vanlig handläggare och som idag exempelvis jobbar med ärenden som rör ekonomiskt bistånd, ansökan om serviceinsatser och trygghetslarm samt vissa former av avgiftshantering.

Region Västerbotten
Har etablerat ett labb där man genom att förädla data vill skapa nya datadrivna tjänster med hjälp av såväl medborgare som näringsliv. Regionens mål är att bidra till ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet med data som den centrala råvaran.

Hässleholms kommun

Med hjälp av en VR-plattform vill kommunen höja livskvaliteten i äldrevården. VR gör att de äldre kan uppleva sådant som annars kan vara svårt eller omöjligt att uppleva i nuläget. Upplevelserna är skräddarsydda och plattformen är enkel att använda, vilket gör att den används ofta och är uppskattad.

Skånes universitetssjukhus
Jobbar med analys av inomhuspositionering för medicinsk utrustning. Genom blåtandsteknik skickas information om var utrustningen finns just nu. Det presenteras sedan på översiktskartor på monitorer på väggarna och i personalens datorer och mobiltelefoner. Syftet är att öka tillgängligheten och skapa tidsvinster när utrustning ska användas.
 

Polisen
Inom ramen för Finanskoalitionen har man använt maskininlärning för att lära upp servrar att scanna av Darknet efter annonser för exempelvis barnpornografi.