Utvecklas inte din karriär som du vill? Det kan naturligtvis bero på många olika saker. En del av dem kanske inte är uppenbara. Här tipsar CIO.com om 8 saker att ha kolla på.

1. Det finns inte plats

Att din karriär har kört fast kan mycket väl bero på externa faktorer som är bortom din egen kontroll. Det kan vara saker som är specifika för just din arbetsgivare eller så kan de vara generella. Ett exempel på en begränsande faktor är ett företags storlek, det kanske helt enkelt inte finns plats för mer personal på den nivå du siktar mot.

Om du är osäker på hur det ligger till bör du fråga chefer, projektledare eller andra som kan tänkas ha koll. Om du upptäcker att det är kört så är det dags att byta arbetsgivare.

Varianter av det här är att ditt jobb, eller det du tänkt dig, ersätts av datorer och att företagsköp gör vissa tjänster redundanta.

2. Du har kört fast

Om du inte tycker att du får tillräckligt med resurser för att lösa dina uppgifter, samtidigt som din att-göra-lista (backlog) växer, så kan du räkna med att fortsätta göra samma sak dag efter dag. Det kanske inte spelar någon roll att du faktiskt gör ett bra jobb, du kommer inte vidare ändå.

Om du vill framåt i karriären är det dags för dig att se dig om efter ett nytt jobb.

Läs också: Fem yrkesroller på frammarsch i digitaliseringens tid

3. Du är otydlig

En del (många?) tekniskt inriktade personer ser inte fram emot sina utvecklingssamtal eller att kommunicera med sina chefer överhuvudtaget. Då är det lätt hänt att man förbises när nya chefer ska utses.

Ett sätt att göra den här typen av samtal enklare är att utgå från data om vad du har gjort, och därigenom om vad du är värd. Och kommunicera vid rätt tillfälle. Hellre direkt efter ett lyckat projektavslut än efter ett krismöte för ett projekt som är på väg att kapsejsa.

4. Du fokuserar på fel färdigheter

Visst är det bra att fastslå vad man ha gjort, se föregående punkt, men i samband med befordran är det viktigaste vad du kan bidra med på det nya jobbet. Utgå ifrån de färdigheter du har, men sätt dem i perspektivet av det nya jobb du vill ha. Och krydda med saker du vill och kan lära dig.

5. Du väljer fel väg

När äldre förmågor ser tillbaka på sina karriärer händer det att de ångrar en del val. Ett exempel är att de stannade alldeles för länge på ett visst jobb, eftersom det var bekvämt, bara för att upptäcka att deras kompetens blivit förlegad.

Andra valde att satsa på en chefskarriär, även om de skulle klarat sig bättre genom att fortsätta som utvecklare, bara för att upptäcka att de kört fast på chefsstegen.

Ytterligare andra väntade för länge innan de satsade på att få ett lyft. Man måste inte vara 100 procent kompetent inom ett område för att lyckas på jobbet. En hyfsad kompetens kopplad med entusiasm för att lära sig nytt räcker långt.

Läs också: Här är en checklista för om du ska stanna kvar på ditt jobb


6. Du missar ny teknik

Om du inte tar chansen att verkligen använda nya tekniklösningar så kommer du inte att ha förståelse för dem. Du bör fråga dig vilken kompetens som är viktigast för att avancera inom ditt område och se till att skaffa den.

Just nu är det till exempel mycket fokus på olika typer av dataanalys. Är du med i den matchen?

7. Dina mål matchar inte företagets

Är dina projekt synkade med företagets mål i stort? Om dina projekt hamnar utanför företagets kärnområde så kan det bli svårare för dig att avancera.

8. Du är förändringsobenägen

Det spelar kanske inte så stor roll att du är duktig och gör ett i och för sig bra jobb, om du inte gör det som man vill att du ska göra på företaget där du jobbar. Om det är så kanske det är dags att fundera på varför du inte gillar att ändra på dig.