Som kvinna och ledare i en mansdominerad bransch är jag engagerad i jämställdhetsfrågan. Kanske inte någon ögonbrynshöjare att jag vill skapa en bättre balans mellan kvinnor och män på min arbetsplats, eller att jag vill skapa ett bättre klimat och bättre förutsättningar för kvinnor att lyckas i it-branschen.

Varför är det viktigt? Ser vi det ur ett affärsperspektiv kan det summeras i tre viktiga argument:

Innovationsframgång – jämställdhet och mångfald är en katalysator för nya idéer, och Harvard visade nyligen i en studie att det var 70 procent mer sannolikt att jämställda företag skulle ta nya marknadsandelar.

Säljframgång – studier har visat att vi hellre köper från någon som påminner om oss själva. Eftersom kunder har mångfald tjänar alltså vi också på att ha det för att lyckas i vår försäljning.

Affärsframgång – flera studier har visat att jämställda företag är mer lönsamma. En studie från McKinsey visar att varje tioprocentig förbättring inom jämställdhet genererar 2–4 procent förbättrad marginal.

Läs ocksåKonsultexperten: HR + inköp = sant

Jag kan se att det hänt många bra saker under mina 17 år i branschen, men jag tror att vi kan göra mer – och det finns det saker som jag vill ha er hjälp med att förändra för att utvecklingen skall gå lite snabbare.

Det här är en artikel från IDG Opinion Vill du också tycka till om något? Så här gör du. »

1. Sheryl Sandberg, coo på Facebook, har sagt att ”We hold ourselves back in ways both big and small, by lacking self-confidence, by not raising our hands, and by pulling back when we should be leaning in”. Tror att det stämmer på många sätt, men tror också att vi kan göra något åt det. De stora stegen i min egen karriär har jag tagit tack vare andra – som trott på mig långt innan jag gjorde det själv. I mitt fall har det alltid varit andra kvinnor som lyft mig, men denna uppmaning går till alla er som sitter i en position där ni kan göra skillnad för jämställdheten. Se till att utvärdera även de mindre uppenbara kandidaterna.

2. Det går inte att skriva ett inlägg som detta på internationella kvinnodagen utan att nämna #Metoo-rörelsen. Ingen bransch är skonad. Min uppmaning till dig: rapportera vad du ser eller upplever. Nolltolerans är en självklarhet!

Läs också: ”Ta #metoo på allvar – det är en ödesfråga”

3. Skeva uppfattningar om kvinnligt och manligt kommer inte att ändras över en natt, men jag tror det kan gå snabbare än vi anar. Så fostra dina döttrar till starka kvinnor som ser möjligheter istället för hinder. Fostra dina söner till jämställda män. Och låt inte de nedvärderande kommentarerna gå obemärkta förbi.

4. Den fjärde och sista uppmaningen så här på internationella kvinnodagen: dela med dig vad du och ditt företag gör för arbete på jämställdhetsområdet. Låt oss inspirera varandra och låt oss försöka komma lite längre, lite snabbare!

Åsa Melvanius
Chef för Capgeminins digitala enhet