I dag kan många av oss jobba varifrån vi vill och har också relativt flexibla arbetstider. Det innebär att vi också blir allt mer våra egna arbetsledare. Det konstateras i forskarantologin Gränslöst arbete som Arbetsmiljöverket nyligen släppt.

Men om den här förskjutningen är positiv eller negativ för individen beror mycket på de strategier som individen tar fram – det handlar om att se till att arbetsmängden inte skenar och att ha en bra balans mellan arbete och privatliv.

Läs också: Viktigt säga nej när arbetets gränser blir allt luddigare

För att klara av det är det viktigt att medarbetare och chef har en dialog där man tillsammans tar fram fungerande överenskommelser kring gränserna mellan arbete och privatliv. Och här kommer en ny viktig kompetens in för medarbetarna – nämligen att kunna gränsförhandla och våga säga nej.

Det innebär också att man själv kan avgöra när en uppgift är klar – har tillräckligt hög kvalitet – och också har förmågan att kunna organisera sin arbetstid och var man arbetar så det blir mest effektivt.

Gör man inte det kan det gränslösa arbetet föra med sig att man aldrig riktigt lämnar arbetet utan ständigt är tillgänglig – och det kan ge negativa konsekvenser.

Rätt använt kan det moderna gränslösa arbetet däremot leda till både bättre arbetsvillkor och högre effektivitet, konstaterar Christin Mellner, forskare inom arbets- och organisationspsykologi vid Stockholms universitet i antologin.

Men för att lyckas gäller det att skapa tydliga gränsöverenskommelser och hon ger också ett antal råd till både medarbetare och chefer för att lyckas med det, här är några av dem:

Som medarbetare bör man bland annat se till att arbeta med tydliga prioriteringar, säga till om belastningen blir för hög, fatta genomtänkta beslut om när man ska vara tillgänglig och sätta gränser för hur ofta och länge man arbetar utanför ordinarie arbetstid.

Läs också: 8 hinder mot en lyckad karriär

Chefer å sin sida bör exempelvis vara tydliga med de övergripande verksamhetsmålen och även målen för de enskilda medarbetarna. De ska hjälpa till att prioritera bland olika arbetsuppgifter om det behövs, avlasta om belastningen blir för hög och fördela om arbetuppgifter och ta fram rutiner som stöder gemensamma gränssättningsstrategier. Det är också bra att tänka på att inte mejla medarbetare utanför ordinarie arbetstid.