Big data, AI-verktyg och analytiker är Whispr Groups affärsrecept som man framgångsrikt sålt in till runt hundra kunder, en hel del av dem väldigt namnkunniga som Coca-Cola, McDonalds, Disney, Mercedes Benz, Chanel, Nikon och Spotify.

Oftast handlar det om att ta fram kundernas perspektiv på företaget. Genom att tråla sådant som sociala medier och internet och samla in företagets data från kundklubbar, mejl, hemsida och e-handelsplats silar Whispr Groups analytiker fram insikter kring hur företaget ses av kunderna. Exempelvis vad kunderna efterfrågar, vad de inte gillar och vad de väntar sig av företaget.

– Vi samlar in otroliga mängder data som vi sedan använder för att hjälpa bolag att fatta komplexa beslut och optimera deras aktiviteter, framför allt inom marknadsföring, pr, produktutveckling, sälj och inför sammanslagningar och uppköp, säger vd:n Joakim Leijon.

Ända sedan han grundade Whispr Group för tio år sedan har analys varit det viktigaste benet för företaget. Men att sälja in det på det sättet var inte så lätt 2008 – så i stället kallade man sig digitalbyrå.

– Det gick inte att gå till ett företag som Coca-Cola eller McDonalds och boka in ett besök för att sälja in dataanalys. Det var digitalbyråer företagen ville ha då. Så vi maskerade oss som det för att komma in, som en trojansk häst, säger han.

När man väl fått in en fot gick det lättare att sälja in idén om att analysera data och kunna använda resultaten till att vässa affärerna.

Läs också: Dataanalys allt viktigare för marknadsförare – men många är sena ur startblocken

För ungefär två år sedan märkte han dock ett tydligt skifte där dataanalys gick från att vara ett ”nice to have” till att bli ett ”need to have” ute på företagen.

Joakim Leijon berättar att Whispr Group använt sig av AI för sina analyser ända sedan de startade. De använde AI-komponenter för att göra stora klassificeringar som sentimentsanalyser eller målgruppsanalyser.

Men då var verktygen inte alls lika bra utan krävde mycket mer handpåläggning. Automatiseringsgraden har ökat väldigt mycket sedan dess.

Samtidigt säger han sig vara lite kluven över hur utvecklingen sett ut.

– På en del sätt är det fascinerade hur långt utvecklingen gått. Men jag tycker att det snarare går lite långsamt. Visst görs det framsteg inom vissa områden, men jag upplever att vi ofta tror att vi är längre fram än vad vi är, säger han.

– Teoretiskt så kan vi extremt mycket men i den verkliga världen är det långt kvar – och det tycker våra kunder också.

På Whispr Group tas dataanalysen fram av AI och människor i kombination.

– Vi jobbar så här nära‚ säger Joakim Leijon och flätar ihop sina händer.

För att upptäcka mönstren i de enorma datamängderna använder man sig av AI som deep learning. Men i nästa steg när det är dags för analysen, varför och hur man bör agera baserat på datan och dra komplexa slutsatser så är det människor som gör det. Det klarar inte AI ännu.

Det kanske allra viktigaste som Whispr Group hjälper till med är dock att ställa rätt frågor för att få fram svar som faktiskt spelar roll för verksamheten enligt Joakim Leijon.

– Vi ställer ju frågorna rakt in i datan – inte direkt till en person, så vi får fram den osminkade sanningen. Vi hjälper företag att formulera frågorna genom att utgå från de utmaningar de har. Vi hjälper också till med att ställa upp kpi:er och förklarar vilka mål som är rimliga att ställa upp.

Läs också: Nya siffror visar: H&M storinvesterar i digitalisering

Det handlar också om att använda den mjukvara som lämpar sig bäst och där har Whispr Group tillgång till en hel arsenal eftersom det kan krävas olika verktyg för olika ändamål.

– Vi använder våra egna processer och metoder och i viss mån har vi egenutvecklade verktyg – i år satsar vi på att bygga ut egen analys- och datavisualiseringsmjukvara. Men i huvudsak använder vi de bäst renommerade mjukvarorna på marknaden. Och det sker ju en kapprustning där vi är för små för att vara med och utveckla i samma takt som de stora jättarna, som Microsoft och Google.

I och med att mjukvaran utvecklas kontinuerligt har Whispr Group möte varje vecka där de går igenom vilka uppdateringar som gjorts och om det dykt upp något nytt.

– Det är små grejer som sker men varenda liten iteration gör det lite bättre. För gemene man skulle det inte betyda något men för våra kunder kan det betyda ganska mycket. Och för oss är det viktigt att vara nördiga på det här sättet – för det får aldrig hända att kunden kommer och frågar om något nytt och vi inte känner till det, säger Joakim Leijon.