Vilken komponent är viktigast för att svenska företag ska fungera? Mjukvara är en stark kandidat till det epitetet, enligt en ny undersökning. Undersökningens namn, Den osynliga infrastrukturen, återspeglar det.

Undersökningen har visserligen gjorts av Swedsoft som är en organisation som arbetar för att öka svensk mjukvaras konkurrenskraft. Men att man har fått in svar från hela 1 407 svenska företag i en enkätundersökning talar för att man lyckats teckna en bild av företagens inställning till mjukvara.
Undersökningen har gjorts i samarbete med Captureinnovation och Blekinge Tekniska Högskola.

Gabriel Modéus
Gabriel Modéus.

– I framtiden blir mjukvara den viktigaste faktorn för svenska företags konkurrenskraft. Framtiden skrivs i kod, säger Gabriel Modéus, generalsekreterare på Swedsoft som ingått i projektgruppen för rapporten.

Så gott som samtliga företag i undersökningen rapporterar ett tydligt beroende av mjukvara i sin affärsverksamhet. En tredjedel av företagen utvecklar också mjukvara själva. Syftet med den utvecklingen varierar. Vi hittar allt från att sälja mjukvara och konsulttjänster vidare, via att effektivisera den egna verksamheten, till att mjukvara utgör integrerade delar av större produkter och tjänster.

Läs också: Tre heta trender inom digitalisering – och tre som kallnat

Att vara beroende av mjukvara är inget som bara utmärker färska företag inom nya branscher, utan gäller även ”gamla” näringsgrenar. Mer än en femtedel av alla tillverkande företag utvecklar till exempel egen mjukvara. Drygt hälften av de stora företagen, oberoende av bransch, gör det också. Som stora företag räknas de som har fler än 250 anställda.

– Jag är inte överraskad av det som framkommer i rapporten. Men statistiken ger svart på vitt om hur viktig mjukvara är, i stället för att det handlar om tyckande och tänkande, säger Gabriel Modéus.

mjukvaruutveckling

Det finns inga tecken på att mjukvaruberoendet ska minska. Då man redan upplever en kompetensbrist blir naturligtvis rekrytering en viktig aktivitet. Det finns en rädsla för att kompetensbristen ska bli ett reellt hinder för expansion, speciellt som man tror på en ökande kompetensbrist.

Rekrytering är ett spretigt område, det finns stora variationer vad gäller kravbilder. En intressant iakttagelse är att de senast utförda rekryteringarna har haft en mycket mer generell kravbild än vad man tror kommer gälla i framtiden.

Figur 15

En tolkning av det är att företagen just nu tar den kompetens man kan få tag på, men hoppas kunna locka specialister i framtiden. En alternativ tolkning är att man tror på ökad specialisering i utvecklaryrket de närmaste åren. De båda förklaringarna utesluter inte varandra.

Läs också: SAP räknar med att molnet tar över i år

Företagen vill inte bara ha tekniskt kompetent it-personal. Bland kompletterande egenskaper värderas logisk analytisk förmåga högst. Fler än 90 procent av företagen i undersökningen anger den egenskapen som avgörande.

Figur 17

Tvåan (kreativ och innovativ) och trean (självledarskap och självkännedom) värderas båda som avgörande av fler än 80 procent av företagen. Kanske något överraskande får fyran (organisering och arbetssätt) ”bara” ett resultat på drygt 50 procent.

Enkäten skickades ut till 3 000 företag i Sverige, vilket med 1 407 svar ger en svarsfrekvens på 47 procent. De 3 000 företagen var ett urval från 16 271. Det här ska göra att undersökningen statistiskt motsvarar hela populationen av företag i Sverige.

Här är hela rapporten.