Att Sverige är en het datacenternation har blivit allt tydligare. Det har även Datacenter Dynamics insett. Igår samlade man, tillsammans med Stockholm Data Parks, datacenterfolk från olika delar av Europa på Münchenbryggeriet i Stockholm för eventet Energy Smart, där effektivt energianvändande stod i centrum.

– Det handlar om hur vi ska jobba med smart energianvändning i en bransch som slukar väldigt mycket energi, säger Erik Rylander på Stockholm Data Parks, som så klart gärna lyfter Stockholm som en perfekt värdstad för eventet.

– Vi har en fördelaktig energimix i Sverige, där 60 procent är förnybart och resten är kärnkraft. I en bransch som står för 3 procent av världens energiförbrukning är det viktigt att jobba med all energi som används. Och då är det bra om vi kan använda det. I ett land som Sverige, där vi har ett kallt klimat så har värme ett värde, och därför vi försöker använda den.

Han säger att det idag är upp emot 30 datacenter bara i Stockholm som på ett eller annat sätt använder den värme som alstras från datahallen. Så sent som häromdagen presenterades ett stort samarbete för Storstockholm, där Stockholm Exergi och Digiplex ska få ut överskottsvärmen i fjärrvärmenätet.

Ett annat bolag som uppskattar Sverige är Google, som nyligen börjat avverka marken på den jättetomt man köpt i Horndal i Avesta kommun.

Fabien Vieau, som är bolagets chef för Data Center Energy & Location Strategy i Emea, är också på plats och pratar om hur it-jätten jobbar med hållbarhetsfrågor, och hur dessa blir allt viktigare. Bland annat pratar han om bolagets vision om att minska klimatavtrycket, där målsättningen är att koldioxidutsläppen ska bli noll.

Fabien Vieau.
Fabien Vieau, Googlechef för Data Center Energy & Location Strategy.

– Att vi ska bli helt koldioxidfria är en vision. Det är det vi siktar på. Vi vet inte hur och när, och vi vet mycket väl att vi behöver vara ödmjuka inför den uppgiften. Men våra grundare har stort intresse i de här frågorna och vill att Google ska vara ledande inom området, säger han.

Och där tittar man hela tiden på nya sätt att nå målet. Bland annat har Google nyligen börjat använda AI och maskininlärning för att hålla nere energiförbrukningen. Detta eftersom man ser att det går att hålla reda på fler parametrar på det sättet. Och även om den satsningen är på ett tidigt stadium har resultaten visat sig vara goda.

Läs också: Nu ska Digiplex datacenter ge fjärrvärme till 10 000 bostäder

– Vi har implementerat det för att vara så effektiva som möjligt. Och hittills har det varit mycket mer effektivt än vi räknat med. Det ser lovande ut, säger Fabien Vieau.

När det gäller Googles planer för Dalarna är tyvärr visionen om en utsläppsnivå på noll tillgänglig även när det gäller svar på frågor. Alla frågor om Horndal besvaras på sedvanligt Googlemanér med inga kommentarer. Däremot uppskattar Fabien Vieau klimatet i Sverige, och då inte bara det vädermässiga, utan gillar även det företagsklimat man har mött.

– Det är en bra miljö att verka i. Det har varit ett väldigt välkomnande mottagande från samhället, så vi ser det som en väldigt gynnsam miljö, säger han.