Under 2018 kommer Telia att ge sig in i 5g-racet på allvar genom att bygga upp sina första 5g-noder på ett antal utvalda platser i landet. Tanken är att bygga det första nätet på KTH:s campus och därefter gruvan i Boliden.

När Computer Sweden träffar Magnus Leonhardt, strategi- och innovationschef på Telia på teleoperatörens företagsevent Connect2Business, betonar han dock att inga avtal är skrivna.

– Men det här skulle innebära att vi får ytor som täcks av 5g-teknik radiomässigt, och inom de ytorna kan vi börja testa tillsammans med industripartners. Det kan vara allt från säkerhet till massuppkoppling av sensorer.

Magnus Leonhardt
Magnus Leonhardt, strategi- och innovationschef på Telia, på företagseventet Connect2Business.

Något datum för när de första näten ska vara klara är inte satt, men det ska ske under 2018, och arbetet är tänkt att inledas inom ett halvår. De håller också på att utvärdera var de tredje och därpå följande näten ska hamna.

– I närheten av akademierna finns många ekosystem och samarbeten som vi kan utnyttja. 5g-noden i Boliden-gruvan bygger vi tillsammans med Ericsson, och där har vi också ett innovationsprojekt kring autonoma nät som ska kunna överleva i händelse av kris, om allt skärs av, det är ju ett behov som finns också i sjukhusmiljöer.

Läs mer: Ericsson larmar till regeringen – Sverige ligger efter på 5g

En stor del av rapporteringen om 5g den senaste tiden har handlat om att både Europa och Sverige skulle vara på väg att tappa gentemot USA och framför allt Asien i 5g-utbyggnaden, bland annat beroende på att det inte skulle finnas tillräckligt med ledigt frekvensutrymme. I USA rapporterar media om att operatörer ska ha 5g-nät klara i vissa städer redan under 2018.

Magnus Leonhardt verkar dock inte särskilt oroad över att Sverige skulle halka efter i utbyggnaden.
– Nej, man ska komma ihåg att vi i Sverige har en väldigt, väldigt stark digital infrastruktur som det är och vi är duktiga att använda ny teknik. Tittar man i stället på infrastruktur som finns i andra delar av världen så är den inte alls lika vass på många ställen. Så behovsbilden ser helt annorlunda ut. Vi möter de behov som finns i dag.

– Sedan ska man komma ihåg att 5g-standarden inte är klar och genomkörd, så frågan är vad de som uppger att de bygger 5g-nät verkligen bygger, om det är riktig 5g eller någon halvmesyr.

Magnus Leonhardt fortsätter:
– Vi talar om att kunna trycka på gasen 2020. Då har vi två år på oss att jobba mer med utveckling av användarcase.

Magnus Leonhardt säger vidare att 5g kommer att ha en annan karaktär än tidigare generationer. Tidigare har det handlat om att ”g:na” vuxit fram genom konsumentledet och det har handlat om att få mer bandbredd för uppkoppling av mobiltelefoner. Med 5g handlar det om industriellt internet.

Läs mer: Inte bara Sverige har 5g-ångest - hela Europa riskerar hamna efter

Att 5g kommer att bli viktigt råder det emellertid ingen tvekan om.

Förutom att det ger högre hastigheter så handlar det också om it-säkerhet och att det går att bygga säkrare lösningar. Det handlar också om att 5g ger möjlighet till distribuerad datorkraft, och att man kan flytta ut datorkraften närmare den som ska konsumera en tjänst, säger Magnus Leonhardt.

– Dessutom kommer 5g också att vara mycket bättre på att möta behoven inom kritiska tjänster, där det krävs låg fördröjning, vilket är oerhört viktigt för den som ska skapa kritiska system.

– Så det är klart att om man tittar in i framtiden så kommer vi att bygga fler och fler smarta hem och smarta verksamheter. När det här börjar skala upp och alla ska börja använda nättjänster på att annat sätt, då kommer inte dagens teknik att räcka till.

Fakta

5g är en ny världsstandard för mobilkommunikation. Den första versionen av standarden presenterades av 3GPP (som består av alla världens tillverkare och operatörer) i december 2017.

Många nämner de höga hastigheterna på flera gigabit per sekund och de korta svarstiderna ner mot 1 ms, från dagens 20-30ms i 4G när de pratar om 5g. Men 5g är mycket mer än så. Det kommer att vara en stor drivare när det gäller digitaliseringen och möjliggör helt nya sätt att skapa tjänster.

Källa: Telia