Oracles rapport för kvartalet som slutade 28 februari (tredje kvartalet räkenskapsåret 2018) ser vid en första anblick positiv ut. Omsättningen ökar med sex procent och rörelseresultatet med 15 procent, jämfört med samma kvartal ett år innan.

I rena siffror är omsättningen 9,77 miljarder dollar, cirka 79,8 miljarder kronor, och rörelseresultatet 3,41 miljarder dollar, cirka 27,8 miljarder kronor. Det ger en vinstmarginal på hälsosamma 34,9 procent.

Men på sista raden blir det ändå en förlust på hela fyra miljarder dollar, 32,9 miljarder kronor. Det beror på en engångseffekt av förändrad amerikansk skattelagstiftning. Det är naturligtvis jobbigt för Oracle, men faktum kvarstår att företagets verksamhet är ekonomiskt sund.

Läs också: Oracle vill göra sluga bilhandlare ännu slugare – med marknadsföringsteknik

Det som är mest positivt för Oracle är att molnomsättningen ökar med 32 procent och att även vinsten för molnverksamheten utvecklas positivt. I reda pengar var molnomsättningen 1,57 miljarder dollar, cirka 12,8 miljarder kronor. Det är i molnet som allt mer av företagets försäljning kommer att ske de närmaste åren, så en ökning av den delen av verksamheten är enligt plan.

Men det finns saker att fundera över. En sådan är att vinstmarginalen för molnverksamheten (57 procent) är mycket lägre än för att sälja support och uppdateringar för traditionella licenser (95,6 procent). Det är inget konstigt i sig och är en generell utveckling i it-branschen. Men det är säkerligen en utmaning för ett företag som Oracle. Det ställer krav på att omforma verksamheten.

Infrastruktur- och plattformstjänsterna (iaas och paas) har en lägre vinstmarginal än mjukvarutjänsterna (saas) i molnet, 33,7 respektive 65,4 procent. Det är naturligt, eftersom Oracle investerar kraftigt i infrastruktur- och plattformstjänsterna. Det som är oroväckande är att man möter kanske övermäktig konkurrens från främst Amazon och Microsoft inom det området. Kommer investeringarna att återbetala sig i önskad utsträckning?

Läs också: Är du Java-utvecklare? Bered dig på ett helvete!

Att infrastruktur- och plattformstjänsterna står för en klart mindre omsättning än mjukvarutjänsterna, ungefär en tredjedel, är kanske också naturligt i det här skedet. Men det är nog något som Oraclecheferna vill ska förändras snabbt.

Skillnaderna mellan de olika molnkategorierna ställer en gammal fråga på sin spets: Vore det inte smartare av Oracle att satsa för fullt på mjukvarutjänster i molnet och undvika den tuffare konkurrensen på infrastruktur- och plattformstjänsterna. Höga Oraclechefer svarar med ett passionerat nej på den frågan. Vi får se hur det går.

En sista sak att komma ihåg är att en överväldigande majoritet, 80 procent, av Oracles intäkter fortfarande kommer från traditionell mjukvara, bland annat databaser. Samtidigt som man satsar för fullt på molnet måste man naturligtvis även vårda den delen av verksamheten. Frågan är hur mycket interna stridigheter den balansgången leder till.