Det finns en del kännetecken som utmärker fullblodsproffs inom it. Om du kan pricka för en majoritet av de 16 egenskaper som CIO.com tipsar om nedan, så ser dina framtidsutsikter goda ut.

1. Du är nyfiken

De allra flesta som lyckas med it-jobb är nyfikna på tekniska lösningar, även utanför jobbet. Det handlar om den typen av person som bygger ett minidatacenter i sitt eget garage, av kasserad utrustning från jobbet. Varför? För att det är kul!

Den här typen av personer är kapabla till annorlunda tankar än de allra flesta. De klarar av att få i gång nätverket som kraschat på jobbet med hjälp av avlagd utrustning och några kablar som ligger och skräpar i ett förråd.

Läs också: 8 hinder mot en lyckad karriär

2. Du ser unika perspektiv

För att kunna komma med kreativa lösningar och undvika att tänka som alla andra är det viktigt att se saker från nya håll. I framgångsrika team uppmuntras medlemmarnas individuella talanger och förmåga att tänka annorlunda.

3. Du anpassar dig

Att se på gamla problem med nya ögon är en väsentlig del av arbetet med digital transformation. Det underlättar utmaningen med att anamma devops och agila metoder, och med att bygga AI- och IOT-lösningar.

Dessutom gillar arbetsgivare folk som villigt anpassar sig till nya sätt att arbeta.

4. Du löser problem

De flesta framgångsrika it-arbetare är analytiskt lagda, det är kanske viktigare än att vara tekniskt kunnig. Man måste kunna analysera problem, för att ha en chans att lösa dem. Det är också viktigt att ha koll på sina egna styrkor och svagheter.

5. Du kan koda

Även ej teknisk personal kan använda mjukvara de bygger själva för att lösa problem. Det är alltid en merit att kunna koda i åtminstone ett skriptspråk. Det behöver inte handla om fantastiska algoritmer, utan det kan räcka med ett enkelt skript för att lösa ett jobbigt problem. Och om du kan ett språk så är det i många fall lätt att lära sig ett till.

6. Du kan inte bara teknik

Om du är kundfokuserad, bra på att samarbeta och kan hantera förändringar, förutom att kunna teknik, så har du goda förutsättningar för en bra karriär.

7. Du delar med dig

Om du delar med dig av dina kunskaper så gynnar det inte bara dina arbetsgivare, utan även dig själv. Om du är bra på det så är det inte bara ett tecken på tekniska kunskaper, utan även på att du kan tala inför publik, är tålmodig och har god organisationsförmåga.

8. Du går till grunden med problem

Duktiga tekniker och utvecklare nöjer sig inte med att kopiera in lite kod från Stackoverflow för att lösa ett problem. Visst är det bra att vara snabb, men det är minst lika viktiga att tänka igenom problem ordentligt.

9. Du tar instruktioner

Riktiga proffs har inte bara en bred uppsättning av färdigheter, de är också bra på att lyssna, samt att göra som andra säger åt dem när det är lämpligt. Det senare är en färdighet som är svår att förutsäga, men om den saknas brukar det visa sig i form av misslyckade projekt.

10. Du förstår verksamheten

Det har alltid varit viktigt att förstå verksamhetsfolks krav på it-lösningar, men det blir extra viktigt i takt med att lösningarna i allt högre utsträckning används ute på avdelningarna. It är inte en uppgift enbart för it-avdelningen. Ett framgångsrikt it-proffs kan kommunicera med, och förstå, verksamhetsfolk.

11. Du kan samarbeta med leverantörer

Allt fler företag använder it-lösningar som sköts utanför de egna väggarna, till exempel av molnleverantörer och outsourcingföretag. Det blir allt viktigare för it-personal att kunna samarbeta med de här företagen. Och när de blir punkten som kontakten med olika leverantörer går igenom så måste de bredda sina kunskaper.

12. Du förstår data

Allt fler värdesätter data, till exempel för att göra analyser. Det innebär att it-personal i högre utsträckning behöver förstå datas betydelse, hur de ska hanteras och hur de ska analyseras. Och man behöver förstå kopplingen mellan data och affärsproblem.

13. Du ser slutmålet framför dig

Att kunna förmedla en vision av en färdig lösning till verksamhetsfolk är en värdefull färdighet som inte lärs ut på de flesta universitet. Man får lära sig det när man börjar jobba. Utan den förmågan är det lätt att gå vilse i ett it-jobb.

Läs också: Här är en checklista för om du ska stanna kvar på ditt jobb

14. Du tänker stort

Förmågan att skapa en lösning för ett problem som kan återanvändas för att lösa andra problem är mycket värdefull.

15. Du kan sköta andras jobb

Alla arbetsgivare gillar när en person kan hoppa in för andra, när det behövs. Inte minst semestertid i Sverige. Det underlättar om folk är generösa med att lära ut sina egna arbetsuppgifter till andra.

16. Du är en ledare

Folk som kan ta sig an ledaruppgifter vid behov, även om de inte vanligtvis är chefer, uppskattas. Det omfattar inte bara att fördela arbetsuppgifter och kolla om folk kommer att klara sina tidsplaner. Det är också viktigt att få folk att samarbeta, samt att kunna hålla huvudet kallt.