Den nordiska säkerhetsmarknaden blir allt hetare. Nu har IBM:s globala ombyggnad även nått Norden. Det innebär att man kommer att slå ihop två delar av verksamheten till en. Security Software och Security Services kommer framöver att verka under namnet IBM Security Nordics.

Det är den branschbekanta säkerhetsprofilen Kaja Narum som ska leda det nya säkerhetsskeppet. Hon anslöt från Verizon i december och det blev minst sagt en rivstart.

– Det är snart tre månader jag har varit på IBM, där vi nu jobbar med att slå ihop verksamheterna. Nu har vi i hela kedjan från mjukvara till tjänster och målet är att skapa en stor affärsenhet, och vi tror att det gör att vi blir synliga på marknaden på ett helt annat sätt än tidigare, säger hon.

Läs också: Boom för blockkedjan – redan en miljardindustri i Sverige

Hur stor är den nya organisationen?
– Totalt är vi ungefär 100 personer, och det är ganska jämnt fördelat mellan de nordiska länderna. Det finns många duktiga människor inom organisationen med hög säkerhetskompetens. Vi ser att det finns stora möjligheter.

Liknande organisationsändring har redan gjorts på flera håll hos IBM, och nu är det alltså Norden som står på tur.

– IBM har satsat på säkerhet i många år. Norden är en av de marknader som inte har genomfört den här ändringen än. Det har gjorts globalt och nu är det dags att göra det här också. De gör oss som sagt viktigare på marknaden och det blir lättare att positionera oss om vi har det som en stor affärsenhet, säger Kaja Narum.

Globalt sett har bolaget även tagit för sig. Enligt en Gartnerrapport från maj 2017 som avser marknadsandelar 2016 är IBM störst på marknaden för Managed Security Services och tittar man på den totala marknaden för säkerhetsmjukvara är man trea, efter Symantec och Intel. Den mätningen inkluderar dock även konsumentprodukter, vilket är ett segment där IBM inte är med alls.

Medan kampen på den globala scenen främst står mot andra jättar som exempelvis Accenture, Deloitte, HCL, Verizon och TCS, så är det på Kaja Narums nya spelplan en blandning av globala, nordiska och landspecifika aktörer som står för motståndet.

Läs också: Hög tid att ta mobilsäkerheten på allvar – här är de fem värsta hoten

– Vi har många konkurrenter, men många av dem är också samman samarbetspartner till oss. Det är lite beroende av vad vi ska leverera och till vilka kunder, säger Kaja Narum, som nämnder just det faktum att IBM är en global jätte som en av de viktigaste sakerna som lockade henne.

– Cyber security är globalt och inte lokalt, och då är det lockande att jobba på ett globalt bolag. Dessutom har IBM egna produkter och en egen tjänsteorganisation som kan jobba tillsammans, och det är så klart också intressant. Och den tredje delen är så klart alla kompetenta människor som jobbar här. Det är många som är väldigt duktiga och vi har en stark framtid inom säkerhet.

Och just fokus på duktiga människor anser Kaja Narum vara extra viktigt, och lyfter fram bolagets SOC, security operations center, som en viktig del.

– Där kan teknologi och människor jobba tillsammans, och när vi ska hjälpa kunder är det en nyckel, säger hon.