I september förra året avslutades Region Skånes upphandling av ett nytt vårdinformationssystem som inkluderar inte bara journalsystem utan även all annan informationshantering inom vården. Valet föll på den amerikanska systemleverantören Cerner och en dryg miljard kronor har budgeterats för införandet. 

Upphandlingen överklagades av konkurrenten Cambio men i veckan kom beskedet att ansökningen om överprövning dragits tillbaka och att Region Skånes avtal med Cerner alltså kan börja gälla. Avtalet sträcker sig till 2025 men kan förlängas till 2033.

Enligt Cambios vd Peter Gille drog man tillbaka ansökan om överprövning för att upphandlingsprocessen riskerade att bli väldigt långdragen.

”Även om vi hade grund för vår ansökan om överprövning väljer vi att dra tillbaka den för att gå vidare och istället fokusera på våra övriga utvecklingsområden. Vår viktigaste roll är att kunna leverera lösningar som bidrar till nytta för patienter och vårdpersonal i såväl befintliga som kommande åtaganden och det är där vi lägger vårt fokus”, skriver han i ett mejlsvar till Computer Sweden.

Och på Region Skåne är man glad att införandet av det nya systemet nu kan köra igång.

– Det känns självklart väldigt bra att, när det här är genomfört, kunna underlätta vardagen för vårdens alla medarbetare och ge en bättre service till våra invånare, säger regiondirektören Alf Jönsson.

– Vi har inte haft de förutsättningarna innan som vi får nu med moderna system.

Läs också: Systembyte för miljarder i Stockholmsvården – ”blir tuffare än Nya Karolinska”

Införandet är ju ofta en tung process – hur lång tid räknar ni med att det tar? 

– Vi har runt 150 vårdcentraler, tio sjukhus och en mängd andra verksamheter med över 30 000 medarbetare och vi räknar med att det tar fem år innan det är färdigt. Mycket av det är förberedelsetid där vi sätter strukturerna. Men jag har varit med om det här på ett tidigare jobb så jag vet ungefär hur det behöver göras, säger Alf Jönsson.

Vägen mot en modern digital vårdplattform har varit krokig. 2015 gick Region Skåne, Stockholms läns landsting och Västra Götalandsregionen samman för att förbereda en gemensam upphandling. Men det hann inte ens gå ett år när Region Skåne i november samma år aviserade att man i stället hade för avsikt att uppgradera sina befintliga system eftersom man ansåg att man hade ett behov av att det skulle gå snabbare.

Men uppgraderingen gick inte som planerat – kammarrätten ansåg att det måste betraktas som en upphandling och att den i så fall inte var rätt genomförd. Så Region Skåne fick genomföra en regelrätt upphandling och det är den som nu till sist är i hamn.

Läs också: Bedrägligt lugn inför big bang i svensk e-hälsa

Det innebär också att Region Skåne blir först ut av de tre stora landstingen med att ha gått igenom upphandlingsprocessen och nu kunna börja modernisera sina vårdinformationssystem.

De två andra har också gått skilda vägar och upphandlar var för sig. Västra Götalandsregionen har tidigare sagt att de räknar med att fatta tilldelningsbeslut före sommaren och Stockholms läns landsting hoppas kunna teckna avtal vid årsskiftet. Båda har budgeterat 2,2 miljarder var till sina upphandlingar.