Många branscher investerar aggressivt i projekt som utnyttjar AI-mjukvara, konstaterar analysföretaget IDC i den här globala undersökningen.

I år väntas alltså investeringarna öka med 54 procent till 19,1 miljarder dollar – och därefter fortsätter det. Den årliga snittökningen fram till 2021 väntas ligga på 46,2 procent, vilket skulle innebära att området då omsätter 52,2 miljarder dollar.

– Intresset och medvetenheten om AI är på kokpunkten. Varje bransch och varje organisation bör utvärdera AI för att se hur det påverkar deras affärsprocesser och marknadsstrategier, säger David Schubmehl, analytiker på IDC.

Läs mer: Google kör AI-utbildning gratis – ”varje teknisk person bör lära sig”

IDC uppskattar vidare att 40 procent av alla initiativ inom digital transformation kommer att använda sig av AI-tjänster redan nästa år, och två år senare väntas samma siffra vara 75 procent.

– AI förändrar sättet vi arbetar med datorsystem på, från förutsägelser, rekommendationer och rådgivning till automatiserade kundtjänstbottar och intelligent processautomatisering, säger David Schubmehl.

Om man tittar på olika branscher så väntas detaljhandeln ta över ledartröjan från bankerna redan i år. Retailkedjor väntas investera 3,4 miljarder dollar i år i AI, bland annat i form av automatiserade kundtjänstbottar, shoppingexpertis och produktrekommendationer. Bankerna följer tätt inpå med investeringar på 3,3 miljarder, där mycket handlar om intelligenta säkerhetssystem och bedrägeriskydd, men också system för rådgivning och rekommendationer.

Tredje största bransch inom AI-investeringar är tillverkningsindustrin, som har stor användning av system för automatiserat underhåll och kvalitetshantering. Fjärde störst är hälso-och sjukvård, som har stort behov av system för diagnoser och behandlingar.

Läs mer: Chattbottar och virtuella assistenter väller in på kundtjänsterna

– Digital transformation skär genom alla branscher och framgångsrika företag tar tillvara på möjligheterna som de här systemen ger, säger IDC-analytikern Marianne Daquila. Vi väntar oss att se ökningar både i mer generella användarcase och i förfiningar av branschspecifika case.

Geografiskt går USA i bräschen och väntas stå för mer än tre fjärdedelar av alla investeringar i kognitiva/AI-system under 2018. Västeuropa är näst störst i det här avseendet. Den största ökningen de närmaste åren väntas emellertid Japan stå för, där investeringarna i AI går upp med 73,5 procent varje år.