I den pågående datacenterboomen brukar vårt kalla klimat anges som ett tungt vägande skäl att etablera sig just i Sverige. Nästan ännu hårdare trycks det på hur bra och stabilt allt funkar i det svenska samhället, med särskild betoning på vilket pålitligt elnät vi har.

Men ryktet om det svenska elnätets stabilitet är betydligt överdrivet. Det framkommer när man pratar med Svenska kraftnät, som flaggar för att det kan komma att bli stora utmaningar framöver, allra helst i södra Sverige.

Läs också: Datacenterhajp skapar ny storindustri

För det som affärsverket kallar elprisområde 1 och 2, vilket enkelt kan sammanfattas som norr om Dalälven, ser det fortsatt stabilt ut. Men i den södra delen, och inte minst runt storstäderna, räknar man med att elnätet kommer att prövas rejält de kommande åren.

– Vi har mycket förfrågningar kring datacenter, och generellt sett är det bra tillgänglighet. I dag har vi en god energi- och effektsituation. Men vi gör olika scenarion och det vi vet är att kärnkraften stängs ner successivt, och 2040 utan kärnkraft så kommer effektsituationen att vara mer ansträngd än vad den är i dag, säger Tobias Edfast, som jobbar med systemanalys på Svenska kraftnät.

Och om man vill etablera datacenter är det norrut som gäller?

– Ja, det är där vi ser vårt stora kapacitetsöverskott, så att etablera sig där är förstås ett bättre alternativ.

Trots det ska alltså de tre största etableringarna i närtid, från Amazon Web Services, byggas i Katrineholm, Eskilstuna och Västerås. Men det verkar vara en del av planen.

– Där har vi möjlighet. De är inte lika stora. Facebooks datacenter i Luleå är till exempel mycket större. Och de som har etablerat sig i Stockholm är också lite mindre, säger Tobias Edfast.

Är det risk för att Sverige kommer att behöva tacka nej om exempelvis Microsoft skulle vilja etablera ett stort datacenter i någon av de större svenska städerna?

– Generellt sett kan vi inte säga nej, men det kan innebära att vi måste göra ganska dyra åtgärder för att anpassa oss, och då finns det risk för att tidsplanen gör att det inte blir aktuellt. Vi kan även peka på platser som är bättre, men det beror så klart lite på deras behov. En del vill ligga nära städer och för andra spelar det mindre roll.

Har ni tvingats tacka nej till några konkreta förslag?

– Vi har inte tackat nej, men till exempel runt Stockholmsområdet har vi har sagt att det bara finns en viss kapacitet.

Läs också: Nu ska Digiplex datacenter ge fjärrvärme till 10 000 bostäder

Just när det gäller storstäderna är det inte bara eventuella datacenter som påverkar. Där räknar man med att det kommer att finnas utmaningar ändå, och de första åtgärderna är redan på gång.

– Det finns stora åtgärdsprogram kring storstäderna. I Stockholm är man redan igång. Det är ett antal miljarder som kommer att investeras för att klara av ett framtida Stockholm. Det beräknas vara klart runt 2030, säger Tobias Edfast och påpekar att södra Sverige inte är helt uteslutet, men i så fall gäller det att välja rätt läge.

– Vi har områden i södra Sverige där det går, där vi kan hantera större förbrukning. Det finns risk att det tär på effektbalansen, men det kommer att kunna hanteras med olika priser i södra och norra Sverige. Så länge det finns kapacitet ser vi inga hinder. Utmaningen är de områden där det inte finns nätkapacitet inom en närliggande framtid, säger han.