Oracle och Google har fört en lång infekterad strid, där Oracle anklagar Google för att ha brutit mot upphovsrätten när de använde Oracles Java-API då de skapade mobiloperativsystemet Android.

Redan 2010 stämde Oracle Google för att ha använt 11 500 rader Javakod användes i Android-systemet.

Tvisten kokar ner till: Är API:erna som utgör kärnan i Javaplattformen skyddade av upphovsrätten, och under vilka förhållanden kan man kopiera dem?

Det här är alltså en strid som pågått i flera år, och 2016 såg det ut som Google skulle gå segrande ur den. Då friades Google helt av en domstol i San Fransisco från anklagelserna om intrång i upphovsrätten.

Där kunde historien tagit slut, men så blev det naturligtvis inte. För ett år sedan överklagade Oracle den här domen till en federal appellationsdomstol.

Och den här senaste instansen, US Court of Appeals for the Federal Circuit, gick på Oracles linje. Det här kan bli kostsamt för Google – tidigare har Oracle krävt nio miljarder dollar i skadestånd. Det är dock en annan domstol som ska fastställa skadeståndet.

Google överväger nu hur de ska gå vidare, skriver nyhetskanalen CNN. De kan välja att överklaga. En talesperson till CNN säger till CNN.

– Vi är besvikna på att domstolen gick emot juryn som kom fram till att Java är öppet och fritt för alla. Denna typ av beslut kommer att göra appar och onlinetjänster dyrare för användarna.