Juridiska hinder riskerar att lägga krokben för digitaliseringen av den offentliga sektorn. Men i veckan lade Digitalrättsutredningen fram flera förslag på åtgärder i ett betänkande som lämnats till civilminister Ardalan Shekarabi. 

– Men det är påtagligt att även avsaknad av reglering om digital förvaltning hindrar eller hämmar den digitala utvecklingen, säger utredaren professor Cecilia Magnusson Sjöberg, i ett pressmeddelande.

I den kartläggning över laghinder som utredningen gjort lyfts vissa områden fram särskilt, det handlar om digital kommunikation med enskilda, frågor om elektroniska identiteter, underskrifter och annan koppling till person, frågor om grunddata, informationsförsörjning och informationsutbyten och frågor om digitalisering av ärendeprocesser och automation i förvaltningen.

I utredningen lyfts vikten av att människor känner tillit till den digitala förvaltningen och för att åstadkomma det krävs det öppenhet och insyn. Samtidigt riskerar automatiseringen att i göra det svårare att förstå hur olika ärenden.

Läs också: Ministern: "Myndigheter för oroliga för upphandlingsregler"

Därför föreslår utredningen att en myndighet ska se till att den kan lämna information om hur man använder algoritmer som påverkar automatiserade urval eller beslut när de handlägger olika ärenden.

Outsourcing är, inte helt överraskande, ett område där det finns mycket oklarheter – upphandlingsreglerna ses som komplicerade och många myndigheter anser inte att de har kompetens att genomföra upphandlingar som klarar alla rättsliga krav.

Osäkerheten kring vad som gäller rättsligt vid it-outsourcing utgör i sig ett hinder för digitaliseringen av den offentliga sektorn konstaterar utredningen.

Därför föreslår den en lag om att privata leverantörer ska omfattas av tystnadsplikt när det gäller uppgifter som omfattas av sekretess och som lämnas ut från myndigheten enbart för teknisk bearbetning eller lagring. Alla anställda eller uppdragstagare hos leverantören ska omfattas.

Ett annat förslag rör kommunikationen mellan medborgarna och det offentliga. Den nya huvudregeln bör vara att det sker digitalt om det inte är olämpligt av exempelvis säkerhetsskäl.

Det ska dock vara möjligt för den som inte vill ha olika handlingar digitalt att meddela det.