Erik Bertman är sedan årsskiftet ny vd på Coromatic, ett bolag som brukar beskriva sig som att man jobbar med verksamhetskritisk infrastruktur för att säkerställa organisationers ström och datakommunikation dygnet runt. För den nya vd:n är det ett steg inom samma bransch, men till en helt annan del av branschen än han är van vid.

Han kommer närmast från Microsoft, dit han kom efter att jobbat på först Ericsson och sedan Nokia, som är det bolag Erik Bertman har varit under största delen av sin karriär. Under ett flertal år var han stationerad i Sydafrika och jobbade med 49 länder i Sub-Sahara plus sex länder i Nordafrika, och han har även lett Nokia i Ryssland och Kina under ett antal år.

Läs också: Nu laddar it-jättarna för teknikskiftet – stuvar om för att sätta AI i fokus

Men nu handlar det alltså om det man kan kalla branschens grundläggande infrastruktur. Coromatics verksamhet är idag indelad i tre delar: datacenter, verksamhetskritisk infrastruktur och det man kallar connected workplace, vilket exempelvis kan röra sig om fastighetsbolag som vill bygga och driva uppkopplade kontor eller intelligenta bostäder.

– Det känns väldigt roligt att få vara med och utveckla ett nordiskt företag. All den digitalisering vi pratade om på Microsoft fungerar inte utan strömtillförsel och datakommunikation. Det är spännande att vara på en marknad som faktiskt spelar stor roll för samhället. Allt blir mer och mer uppkopplat samtidigt som strömmen blir sämre och sämre. Man räknar med att det var tjugonde minut sker en incident i Norden, säger Erik Bertman.

Och som vi skrev nyligen kommer det svenska elsystemet att pressas ytterligare ju fler datacenter som byggs, och ju mer som ska vara uppkopplat. Men ute på företagen verkar de utmaningar som det kan innebära med mindre pålitlig el inte vara högsta prioritet. Erik Bertman hänvisar till en undersökning som Coromatic gjort 2017 i Norden bland över 100 företag och organisationer, där det framkommer att beredskapen kunde vara betydligt bättre än vad den är.

– Det är intressant ut ett större perspektiv, framför allt när alla pratar om digitalisering. De flesta företag har inte tittat på vad som skulle hända om de saknar ström. I vår undersökning ser vi att det är 50 procent som inte ens har utvärderat riskerna. Men samtidigt säger 77 procent att några minuters avbrott har kritisk påverkan på deras verksamhet, säger han.

Att bolaget så gärna pratar om svajig el är så klart inte särskilt konstigt. Från början byggde Coromatic i princip bara datahallar, men de senaste åren har det man kallar verksamhetskritisk infrastruktur blivit allt viktigare, och där är garanterad strömtillförsel en oerhört viktig del.

– Vi har förflyttat oss från att bygga och driva datahallar till att idag vara viktiga för alla typer av verksamheter. Det gör att i stort sett alla branscher är intressanta idag. Vi tycker att den här frågan måste upp på agendan. Vår uppgift är att säkerställa att sjukhus, flygplatser och andra samhällsviktiga funktoner fungerar, säger han och konstaterar att det gör att man har ett lite annorlunda upplägg än andra datahallsbyggare.

Läs också: Datacenterboomen sätter press på det svenska elnätet

– Att vi har båda de delarna gör att vi sticker ut lite. Vi har en stark lokal serviceorganisation från Piteå till Malmö. Vi fungerar som en systemintegratör, där vi kan se till att funktionen av en anläggning fungerar. Det är en helt annan sak att hjälpa kunder med hela systemet och inte bara se till att produkterna fungerar.

Erik Bertman tar ett exempel från morgonens biltur till jobbet, där han konstaterat att det var hål i vägen. På samma sätt som det underhåll som sker på vägarna ska vara en självklarhet vill han påtala vikten av underhåll av digitaliseringens vägar. Och efter totalt 16 år utomlands, där han brottats med vissa utmaningar, är han alltid förberedd på det värsta.

– Jag är nog den enda här på kontoret som har varit tvungen att ha ett dieselaggregat hemma för att alltid kunna vara säker på att laga mat även om strömmen går. Med det behov vi har idag av att vara uppkopplade, och då inte minst att elen funkar, kan man säga att samma scenario, men då med back-up av ström och datakommunikation, har kommit till västvärlden.