För två månader sedan, i januari, kastade Adrian Solitander ut frågan på Linkedin om det fanns ett intresse bland gräsrötterna i digitaliseringen av offentlig sektor att på allvar försöka få fart på utvecklingen.

– Jag jobbar just med innovation och offentlig sektor på Vinnova och när jag omvärldsbevakade upptäckte jag den brittiska rörelsen One Team Gov. De har formulerat sju principer för den digitala förnyelsen som tilltalade mig och därför kastade jag ut frågan.

En av dem som nappade snabbt var Åsa Holmberg, som till vardags jobbar med digital kommunikation och digital tillgänglighet på Försäkringskassan.

– Det här är en rörelse för oss som vill förändra offentlig sektor och driva på den digitala utvecklingen, säger hon.

– För att lyckas gäller det att det inte bara kommer ovanifrån utan också nedifrån om vi ska få fram bra digitala tjänster till invånarna och förbättra vårt sätt att arbeta. I det här nätverket kan vi dela insikter.

Läs också: Nu måste offentliga sektorns sajter byggas om – nya lagkrav i höst

One Team Gov kommer från Storbritannien och startades av en kvinna vid namn Kit Collingwood, som arbetat både med digitalisering och med policyfrågor inom offentlig sektor, i samband med en konferens förra våren. 

Åsa Holmberg
Foto: Maria HäggkvistÅsa Holmberg.

Det första steget för det nätverk av personer som då samlades var att ta fram sju principer som nu blivit navet för rörelsen och som är utgångspunkten för den nystartade svenska grenen. Det handlar om sådant som att experimentera, att bry sig om användarna och vara inkluderande och att arbeta över myndighetsgränser.

Principer som kan tyckas rätt självklara men som hindras av gamla strukturer som inte är skapade för en digital värld, konstaterar Åsa Holmberg.

– Vi som utvecklar tjänsterna kommer ofta in ganska sent i processen – i stället borde vi börja med att få med användarna från början.

Hon konstaterar att det inte heller är helt lätt att jobba agilt när det ligger projektmodeller och budgetprocesser ovanför som bromsar.

– När myndigheternas arbete i hög grad styrs av antaganden från förr är det svårt att skapa digitala tjänster. Vi hoppas kunna samarbeta mer tvärfunktionellt. Det blir lätt silos inom och mellan myndigheter och vi vill i stället att vi jobbar närmare varandra – även med andra myndigheter och andra länder. Och vi vill få med oss beslutsfattarna där också.

Adrian Solitander ser två övergripande syften i bakgrunden för One Team Gov.

– Det handlar dels om att överbrygga klyftan mellan dem som arbetar med digital utveckling och de som jobbar med policyutformning, se till att de träffas, få en gemensam förståelse och jobba mer sömlöst tillsammans. Dels handlar det om att få till en kulturförändring i offentlig sektor, säger han.

Där är tanken att de som engagerar sig ska fungera som förändringsagenter i sina organisationer som kan påverka genom att göra små saker i vardagen och tala med sina kolleger.

Läs också: Svårt för utvecklare att använda myndigheters öppna data

Hittills har One Team Gov en webbplats, en Slackkanal för kommunikation och ett twitterkonto. Man har ordnat möte i Google Hangout och haft några meetups.

– Kärntruppen som varit med och byggt sajten och så kanske består av 15 personer, men vi har 200 som kopplat in sig på Slack.

Ännu är allt bara i sin linda påpekar Adrian Solitander. Man hoppas på att intresset ska ta fart när Kit Collingwood talar på konferensen Offentliga Rummet. Och i början av hösten är det dags för en så kallad unconference, en deltagardriven konferens.

– Det ser jag som det verkliga startskottet, säger han men tillägger att alla som är intresserade är välkomna redan nu.

One Team Gov är inte kopplad till någon offentlig institution,

– Vi har inga tankar på att ens grunda en förening. Det är en rörelse bestående av människor som sammanstrålar digitalt och fysiskt under ganska fria former. Allt för att det inte ska betungas av någon byråkrati, säger Adrian Solitander.

Missa inte konferensen Upphandla it – 16 maj i Stockholm!

Fakta

1. Arbeta öppet och positivt
2. Göra saker i praktiken
3. Experimentera och iterera
4. Bejaka mångfald och vara inkluderande
5. I hjärtat bry oss om medborgarna
6. Arbeta gränsöverskridande
7. Välkomna teknikens möjligheter