2018 kommer den globala it-kakan växa rejält. Det visar en ny rapport från analysföretaget Gartner. Totalt beräknas de globala it-investeringarna uppgå till 3,7 miljarder dollar i år, vilket är en ökning med 6,2 procent från 2017. Och siffran får extra skjuts av läget i USA.– Även om de globala it-utgifterna förväntas öka med 6,2 procent i år, gör den sjunkande amerikanska dollarn att vi får se valutaeffekter, som är den främsta orsaken till den här starka tillväxten. Det här är den högsta årliga tillväxttakt som Gartner har förutspått sedan 2007, säger John-David Lovelock, vice vd på Gartner.

Tittar man var pengarna hamnar så kan man konstatera att Enterprise Software är den kategori som kommer växa mest i år, men 11,1 procent. Därefter hittar vi it-tjänster, som beräknas växa med 7,4 procent.

Och samma två kategorier ligger i topp även för 2019, med tillväxtnivåer på 8,4 respektive 4,6 procent.

Läs också: Serverförsäljningen går genom taket

Men Gartner spår att även hårdvara får ett bra 2018. Kategorin Devices, som inkluderar pc, plattor och mobiler förväntas landa på 706 miljarder dollar i år, en ökning med 6,6 procent från 2017.

På den marknaden fortsätter vi att se dubbel dynamik. Vissa användare håller tillbaka från att köpa, och de som köper gör det i genomsnitt till högre prisnivåer. En följd av det blir att slutanvändarnas utgifter ökar snabbare än de köpta enheterna fram till 2022. De totala utgifterna och skeppandet av produkter förväntas bli lägre än vad vi tidigare förutspått. Detta eftersom efterfrågan på ultramobila premiummodeller och standardtelefoner förväntas vara långsammare, säger John-David Lovelock.