Den långa rättegången i den stora danska korruptionshärva som Atea är inblandad i börjar nu gå mot sitt slut. Totalt är det sju tidigare chefer på Atea och Region Sjælland som åtalas för mutbrott som ska ha skett mellan 2009 och 2014. Åklagaren yrkar på fängelse för en del av de åtalade och för Atea väntar troligen kraftiga böter.

Atea vidhåller att man inte är skyldigt och har sedan starten hävdat att det rör sig om eventuell förskingring och inte bestickning. Domen beräknas komma i maj.

Men trots hävdad oskuld tar Atea höjd för rejäla böter. I ett börsmeddelande som skickades ut idag konstaterar man att åklagaren yrkar på böter för Atea Danmark i storleksordningen 10,5 miljoner dollar, vilket motsvarar ungefär 88 miljoner kronor.

Läs också: Atea polisanmäler konkurrent och en tidigare försäljningschef

– Jag är förvånad över storleken på åklagarens föreslagna straff, men jag är positiv till åklagarens erkännande av det proaktiva samarbete Atea har haft med polisen under en lång period, liksom de omfattande åtgärder som vårt företag har vidtagit för att förhindra framtida missförhållanden, säger Ateas koncernchef Steinar Sønsteby i börsmeddelandet.

Atea skriver också att ett företag, enligt dansk lag, kan hållas juridiskt ansvarigt för åtgärder utförda av anställda. Och i det här fallet har anklagelser som sagt riktats mot fyra tidigare Ateachefer.

– Jag har många gånger bett om ursäkt till alla parter som har påverkats av det här fallet. Atea strävar efter att vara en branschledare inom etik och socialt ansvar. Sedan sommaren 2015 har Atea genomfört många åtgärder för att förebygga korruption och för att säkerställa vår uppförandekod, säger Steinar Sønsteby.