Microsoft har presenterat ett program som ska göra det tydligare vem som äger rättigheterna till mjukvara som deras partners utvecklat på Microsofts plattformar, kanske tillsammans med företagets konsulter.

Tanken är att det ska bli enklare för Microsofts partner att få immateriella rättigheter för den här typen av lösningar – och skälet är naturligtvis att deras partner ska anse det vara mödan värt att investera i innovation i Microsofts miljöer.

Programmet går under namnet Microsofts Shared Innovation Initiative och bygger på ett antal principer som är upprättade för att "ge kunder tydlighet och förtroende" när det gäller samutvecklad teknik och immaterialrättsfrågor.

Microsoftchefen Brad Smith säger att det här programmet ska ge deras kunder förtroende i samarbetet med Microsoft.

– Det ska skapa en hälsosam balans som både ska hjälpa företagets kunder att växa sina verksamheter genom teknik och göra det möjligt för Microsoft att förbättra sina plattformar.

Läs mer: Microsoft tar patent på tankestyrd teknik

Bo Bauhn, som är ordförande i Microsofts partnerorganisation IAMPC och vd för konsultföretaget Retune, säger att det här initiativet är mycket efterlängtat – men tillägger att det är ännu är i ett tidigt skede och att många frågetecken återstår att rätas ut.

– Jag tror det här är väldigt positivt, vi lyfte den här frågan redan för två år sedan och det är glädjande att Microsoft lyssnat och tar det här på allvar, nu ser vi fram emot att det ska fungera i praktiken också.

– Men det här visar att Microsoft insett att vill de få partner att utveckla på deras plattform så måste de ha rutiner för de immateriella rättigheterna, och att det är tydligt vilka spelregler som gäller. Om man utvecklar en IP-tjänst tillsammans med en stor leverantör, så är ju risken att man inte kan säkerställa sin egen del annars.

Bauhn säger att partner måste kunna få igen den investering de har gjort, att de kan gå ut globalt med sin lösning utan risk att den plockas upp av någon större aktör, och att de får erkännande och ersättning.

När Computer Sweden ringer runt till svenska Microsoft-partner är det tydligt att det här är ett välkommet initiativ. Det finns en osäkerhet i hur man som partner skyddar sina immateriella rättigheter om dessa bygger på en Microsoft-plattform som Office365, Sharepoint Online eller CRM Online.

Till exempel har det funnits partner i Sverige som har byggt bra dokumentsystem som bygger på Sharepoint Online - men vad händer om Microsoft lanserar en liknande app som standard i Office 365? Där har det funnits en stor osäkerhet.

– Utmaningen nu blir ju att få det här att fungera också i Sverige eller i andra regioner, säger Bo Bauhn. Det gäller praktiska frågor som vem man kontaktar om man vill ha de här rättigheterna? Är det till Microsofts juridikavdelning? Och sedan att den kontakten fungerar.

Hur mycket sådan här utveckling sker bland Microsofts svenska partner?

– Jag skulle säga att behovet av att utveckla lösningar i Microsofts miljöer är oändligt, vi har bara skrapat på ytan hittills. Hela digitaliseringen skapar ett enormt behov, att anpassa lösningar efter olika branscher och så vidare.

Läs mer: IBM tog – som vanligt – flest patent under 2017

Ove Bristrand som är vd för Microsoft-specialiserade systemintegratören Netintegrate säger att det här är en utvidgning av Azure IP Advantage Program som lanserades för drygt ett år sedan.

– Nu gäller det flera produktområden som Office 365 med alla dess funktioner. För oss som partner blir det tydligare och därmed enklare att skydda det som vi utvecklar. Vi själva får nytta av det i integrationer vi skapat med Sharepoint Online.

De områden som ”Shared Innovation Principles” ska täcka är följande: ”Respekt för ägandeskap av existerande teknik”, ”Försäkran om kunders ägande av nya patent och designrättigheter”. ”Stöd för öppen källkod”, ”Licensiera nya IP-rättigheter tillbaka till Microsoft”, ”Mjukvaruportabilitet”, ”Transparens och tydlighet” och ”Utbildning”.

Även om det fortfarande är många bitar som behöver redas ut när det gäller Microsofts nya strategi för immateriella rättigheter så är tongångarna positiva, även internationellt.

Vår amerikanska systersajt Infoworld har pratat med analytiker – och bland dessa verkar konsensus råda om att den här typen av frågor kommer att bli allt vanligare, i takt med att fler och fler företag ser mjukvara som kärnverksamhet.

Patrick Moorhead, analytiker på Moor Insights & Strategy, säger att Microsoft nu går i täten i den här utvecklingen, där de flesta stora företag kommer att utveckla egna lösningar.

– Det Microsoft säger nu är att de hjälper de här företagen att skydda sina och Microsofts immateriella rättigheter på ett öppet och konsekvent sätt. Detta kommer sannolikt att göra att missnöjet och rättsprocesserna minskar.

Analytikern Stephen O’Grady på RedMonk säger:

– Då fler företag ser mjukvara som kärnverksamhet i stället för som en kostnad för verksamheten, så ökar sannolikheten att de också utvecklar värdefulla immateriella egendomar som en del av sina verksamheter.