Varje bransch genomgår nu en digital transformation. Det här leder till stora förändringar – för vissa företag till helt nya affärsmodeller. En annan stor förändring som digitaliseringen för med sig är att det är verksamheten som tar en allt större del av it-investeringarna, inte som det var förr i världen, it-avdelningen.

Nu går det fort. I år väntas verksamheten ha kommit i kapp it-avdelningarna – och nästa år går den till och med om.

– På it-avdelningar och cio-kontor har det funnits en trend att mer och mer fokusera på verksamheten, och att bli mer relevant för verksamheten, säger Martin Sundblad, analytiker på IDC. Men att allt fler investeringar görs av verksamheten skulle kunna indikera att de håller på att tappa i den kampen, och att de behöver förbättra och förändra sin strategi.

– Men det här är också en indikation på att it och verksamhet växer ihop. It blir en naturlig del av verksamhetsbeslut och den digitala affären blir en del av den fysiska affären.

Läs mer: Tre heta trender inom digitalisering – och tre som kallnat

Hur ska de förändra sin strategi?

– It-avdelningar kan ibland uppfattas som en bromskloss i och med att de har ett rejält arv av system och processer att förvalta, och det är svårt att kombinera djupt teknikkunnande med affärsmannaskap och verksamhetsnytta.

– Cio:n behöver öka närvaron och antal människor som har till uppgift att sy ihop verksamhetskraven med teknik. It har aldrig kunnat gå i spetsen, men partnerskapet med verksamheten behöver uppenbarligen fördjupas för att inte it-avdelningen ska bli en supportfunktion.

I år väntas företag och myndigheter globalt lägga 1 670 miljarder dollar på mjukvara, hårdvara och tjänster. Hälften av detta (50,5 procent för att vara exakt) tas från it-budgeten. 49,5 procent av de här investeringarna görs från teknikinköpare utanför it-avdelningen. Nästa år har verksamheten gått om.

Detta enligt en ny undersökning från analyshuset IDC. Deras analytiker Eileen Smith kommenterar undersökningen:

– Då företagsfunktioner över hela världen omfamnar tredje plattformsteknik (mobilt, molnet och socialt) eftersom detta möjliggör nya affärsmodeller och ökar försäljningen, så kommer ledare inom de här funktionerna i allt högre grad driva beslutsfattande och hantera budgeten i de här investeringarna.

– Om man kollar på snittet så kommer funktioner i linjeverksamheten att stå för hälften av teknikinköpen 2018, men om man bara tittar på mjukvara för molnet så kommer linjen att stå för 70 procent av applikationsinköpen i år.

Läs mer: Tio tekniktrender som kommer att prägla 2018

Det är också en ganska stor skillnad på branscher i det här sammanhanget. I nio av sexton undersökta branscher är det linjen som står för den största delen av it-investeringarna, däribland tillverkningsindustri, processindustri och professionella tjänster.

It-avdelningen är starkast inom bank/finans och telekom.

Linjen tar mest investeringar i applikationer, konsulttjänster, outsourcing av affärsprocesser och projektorienterade tjänster, medan it-avdelningen lägger mest pengar på outsourcing, projektorienterade tjänster och nätverksutrustning. Även molnet är ett viktigt område för båda kategorier.

Martin Sundblad på IDC i Sverige säger att vi ligger lite efter USA i flytten av beslut. I år beslutas 46 procent av it-investeringarna av verksamheten.

– Vi räknar med att nå 50/50 vid 2022. Inte helt förvånande har det redan skett på de små bolagen, men också på de stora bolagen är trenden mycket tydligt, trots att it-avdelningarna borde vara starkast på de stora bolagen.

På de svenska storföretagen väntas verksamheten hunnit ikapp it-avdelningen vid 2020. Här ligger telekom, bank och finans samt tillverkande industri i täten av utvecklingen.