Den globala marknaden för publika molntjänster väntas växa med 21,4 procent under 2018. Därmed omsätter det 186,4 miljarder dollar.

Det snabbast växande segmentet är infrastruktur som tjänst – som väntas ha en omsättning på 35,9 procent.

Detta enligt analysföretaget Gartner.

Läs mer: Publikt eller privat moln? Ofta är svaret båda

Karakteristiskt för infrastrukturen är att relativt sett få leverantörer dominerar en stor del av marknaden – och att den trenden bara blir starkare. De tio största leverantörerna kontrollerade hälften av marknaden 2016 och år 2021 väntas de ha 70 procent av marknaden.

Det här skapar både möjligheter och utmaningar för slutanvändare och andra aktörer, säger Sid Nag, analytiker på Gartner.

– Det kan ge ökad effektivitet och kostnadsfördelar, men organisationer måste vara försiktiga så att inte leverantörer får ett okontrollerbart stort inflytande över kunder och marknaden.

Läs mer: Microsoft knaprar in på AWS i molnet

Dock är programvara som tjänst det största segmentet.

Det publika molnet fortsätter sedan växa under de kommande åren. Från årets omsättning på 186,4 miljarder dollar väntas omsättningen 2021 ligga på hela 302,5 miljarder dollar. Det ger en tillväxt på över 62 procent under den här perioden.