Det är mycket prat om AI just nu – och faktum är att det inte bara tycks vara snack utan också en hel del verkstad. Det syns tydligt när man tittar på de innovations­projekt som Vinnova är med och delfinansierar. Bara det senaste året har projekt som innehåller AI dragit iväg rejält.

2013 handlade det om 13 projekt, 2016 hade det stigit till 47 och 2017 beviljades 142 projekt.

– Vi blev överraskade när vi såg vilken peak det var, säger Göran Marklund, avdelningschef för Verksamhets­utveckling och ställföreträdande general­direktör på Vinnova.

– Det hade vi ingen aning om för några månader sedan innan vi tittade närmare på det. Och det är anmärknings­värt att det gått så fort.

Läs också: Det här är AI och så funkar det

För projekten är inte sprungna ur specifika AI-utlysningar – med undantag från hälsoområdet – utan det handlar om att allt fler innovations­projekt helt enkelt börjar ta med AI som en del i lösningarna.

– Så nästan hela den här kraftiga ökningen har kommit bottom-up, det vill säga i de projekt­förslag vi fått in i olika utlysningar.

Göran Marklund
Göran Marklund, Vinnova

När Vinnova analyserat sin projekt­portfölj har de använt sig av textanalys baserad på nyckelord kopplat till AI för att identifiera AI-projekt.

I år har hittills bara 21 projekt beviljats, men Göran Marklund hyser inga tvivel om att årets skörd av AI-projekt kommer att bli större än förra årets.

– Trenden fortsätter sannolikt uppåt. Hur brant kurvan stiger är svårt att förutse men många finansierings­beslut återstår att fatta under 2018, det är ju bara april ännu.

Läs också: Proppen ur – här är siffrorna som visar att digitaliseringen tagit fart på riktigt

Fyra program dominerar när det gäller Vinnovas AI-projekt: det är små och medelstora företag, hälsa, det fordons­strategiska programmet som är Vinnovas största totalt sett och det internationella forsknings­programmet Eureka.

– Det är intressant att det är så många småföretag, säger Göran Marklund.

När det gäller hälsoområdet hade Vinnova identifierat att AI har stor potential att höja kvalitet och effektivitet på hälso­området och har därför gjort särskilda utlysningar där.

Just nu arbetar Vinnova med att på regeringens uppdrag ta fram en rapport kring läget för AI i Sverige – hur stor potentialen är och hur Sverige kan realisera den.

– Både internationellt och i Sverige ser vi ett mycket starkt sug efter AI-kompetens, vi ser samtidigt stora ökningar av AI i patentdata och i publicerings­data. Vi ser också att flera länder gör stora satsningar. Exempelvis tillkännagav Frankrike nyligen en kraftfull satsning, säger Göran Marklund.

I rapporten ska också kartläggas hur det ser ut med AI-finansiering från andra håll – som Vetenskaps­rådet, KK-stiftelsen, Stiftelsen för strategisk forskning och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Rapporten lämnas till regeringen 30 april.