För tre år sedan slog EU-domstolen fast ”rätten att bli glömd” – där sökmotorer åläggs att gömma undan irrelevanta resultat som riskerar att skada den som omnämns.

Nu har en affärsman vunnit en juridisk tvist i Storbritannien som innebär att Google tvingas plocka bort sökresultat från ett tio år gammalt fall när denne blev fälld för att olagligt ha försökt avlyssna kommunikation – ett brott som gav sex månaders fängelse.

Det uppmärksammar den brittiska tidningen The Guardian, som också skriver att den här domen kan få omfattande konsekvenser. Människor som blivit dömda för brott eller som vill få pinsamma historier raderade från Google kan också i högre grad väntas driva sådana här ärenden i framtiden, efter den här domen.

Läs mer: Över 650 000 européer har bett Google att glömma dem

Dock får affärsmannen i fråga inget skadestånd.

Samtidigt avslog dock domstolen en liknande begäran från en annan affärsman, som blivit dömd för ett allvarligare brott – ett försök till bokföringsbrott som gav fängelse i fyra år.

Båda männen har krävt att Google ska ta bort sökresultat som nämner de fall de fall där de dömdes. Detta inkluderar länkar till webbsidor som publicerats av en rikstäckande nyhetstidning och annan media. Google vägrade detta, varför de två männen tog det här till rätten.

När domaren förklarar besluten säger han att mannen som fått rätt i att sökresultaten ska tas bort har visat ånger, medan den andre mannen fortsatt vilseleda allmänheten. ”Information om brottet och straffet är inte aktuellt längre, irrelevant, och av inte tillräckligt intresse för Googles användare för att det fortsatt ska finnas tillgängligt”, uppger domaren i fallet där sökjätten tvingas plocka bort resultaten.