Efter att ha rullat på i alla år fick sig spelbolaget ATG en smäll några år in på 2000-talet.

– Det var då konkurrrensen från bland annat onlinepoker kom, säger Per Gutesten som är cio på ATG sedan januari i år.

För att hamna på banan igen krävdes en omstöpning, en ny vd kom in och marknad, sälj och utveckling kom i fokus. En medvetenhet om att produkterna ständigt måste förändras – och det har gjort att det gått från röda omsättningssiffror till att bolaget under de senaste åren gjort sina bästa resultat någonsin.

Produktutveckling på ATG kan handla om allt ifrån vilka tider lunchloppen ska gå till allt mer avancerade digitala upplevelser. På det interna utvecklingslabbet X-Labs tittar man på hur ny teknik kan användas.

Där finns lösningar för att i realtid kunna följa loppen i din mobil – den häst du sätter dina pengar på är markerad och du har full kontroll på placeringen genom hela loppet. Ännu finns inte lösningen ute – flaskhalsen är bland annat hur man ska hantera kunder som har låg bandbredd där tidsförskjutningar kan störa.

atg
ATG:s utvecklingslabb X-Labs har tagit fram en tjänst där man i realtid kan följa loppen och den häst man satsat på. Problem med tidsförskjutningar för de kunder som har låg bandbredd gör dock att tjänsten ännu inte är skarp.

Andra saker man tittar på för kommande produkter är att urskilja olika hästar under uppvärmningen före loppen med hjälp av bildigenkänning – det finns spelare som sätter sina pengar först efter att de sett hur en viss häst klipper med öronen och hur lätt en annan häst är i stegen.

Läs också: Husqvarnas nästa steg mot tronen: digitalisera insidan

Och det finns också idéer för att få fram spel i spelet på samma sätt som dagens livebetting i exempelvis fotboll där man under matcherna kan satsa på exempelvis vilket lag som får nästa hörna.

Fortfarande finns det dock laghinder för en del idéer så det återstår att se vad som verkligen kommer fram till användarna till sist.

Men oavsett det digitala innehållet landar självklart all produktutveckling på ett eller annat sätt i it-avdelningens knä även om utvecklingen i ett första skede ibland ligger utanför.

– Min utmaning är ju att överbrygga det här så effektivt som möjligt och få oss att jobba tajtare – få med it-avdelningen mer i idékläckandet, säger Per Gutesten. 

atg
En annan idé man arbetar med är bildigenkänning som läser av numren på hästarna så att spelarna ska kunna följa hästarna redan under uppvärmningen och se vilka som ser ut att vara i form.

Även om nya idéer inom digitaliseringen mot kund inte primärt är en del av it-avdelningen så är det ändå där produkterna blir till verklighet – precis som på de flesta it-avdelningar i dag så arbetar man med agila utvecklingsmetoder. Men det finns också gamla strukturer som dröjt sig kvar i it-organisationen.

– Det finns ett engagemang här, en ATG-känsla. Man är stolt över att jobba här. Mycket har fungerat på grund av engagemanget hos människor – på bekostnad av ordning och reda. Tydliga processer och tydlighet med hur vi jobbar, det har varit nerprioriterat men har den senaste tiden kommit betydligt mer i fokus.

Samtidigt är det en balansgång konstaterar Per Gutesten. Exempelvis får nya processer som kräver att man ska logga ett ärende inte döda kreativiteten.

– Känslan av att vara ett småbolag – det vill vi inte bryta.

Under intervjun återkommer Per Gutesten flera gånger till just fördelarna med ATG:s storlek och det faktum att alla sitter på samma plats. Korta beslutsvägar och flexibilitet.

– Jag har jobbat på stora bolag inom bank och finans både som konsult och anställd och det är ju större och mer trögrörligt. Här har vi världens chans att göra något riktigt bra inom it, bli ett av de mest moderna bolagen i Sverige inom it.

Läs också: Svenska Spel gör storsatsning på datadriven marknadsföring. Är det ansvarsfullt?

Redan i dag ligger ATG långt fram inom vissa områden framhåller han.

– Vi har kommit långt med containerteknik med virtualisering och vi håller på att införa ett väldigt modernt, programmerbart, nätverk. Det gör att möjligheterna finns att test- och utvecklingsteamen snart kan beställa ett webbgränssnitt, några ip-adresser, servrar och brandvägg och det finns på plats på några minuter. Och vi är också snabba med att gå från kod till driftsättning.

Men visst finns det delar av it-miljön som byggdes på 90-talet och som nu byts ut. Inte i en big bang utan i stället bryts enstaka delar ut och läggs i mikrotjänster. På så sätt kan man förändra vissa delar utan att störa helheten och man kan välja om de ska ligga internt eller i molnet.

– Jag är en pragmatiker när det kommer till molnet, men ser det ändå som en viktig del när det kommer till it-arkitektur. Vi använder molnteknik som körs både inne hos oss och i molnet redan idag. Men det är ett verktyg för mig och ingen religion – det ska användas där det passar och inte överallt, men vi kan och kommer att göra mer, säger Per Gutesten. 

atg
I utvecklingslabbet har man också tagit fram en AR-app där det går att få information om de hästar som mobilen fångar in.

Samtidigt som han pekar på att det ger en god kostnadskontroll när man automatiserar i molnet är han kritisk till hur bolagen debiterar för molntjänsterna.

– Plötsligt dyker det upp en räkning som inte går att förstå. De är omöjliga att verifiera och det irriterar mig och många andra.

Även om fokus har legat på att förnya företaget utåt på produktsidan och vässa de tjänster man erbjuder så pågår också ett arbete för att digitalisera på insidan.

– Det är väldigt olika hur olika personer jobbar Vissa av oss använder oss av flera olika moderna samarbetsverktyg och så används fortfarande pappersblanketter för en del saker. Det är hela skalan. Vi utbildar personalen mot ett modernare arbetssätt, men det är en förändringsledningsresa som ligger primärt på finanschefen och hr.