I slutet av fjolåret kom Nordea med beskedet att det ska genomföras stora nedskärningar av bankens svenska it-verksamhet.

Enligt vad Computer Sweden erfar så har de stundande nedskärningsplanerna skapat stor oro hos personalen. Bland bankens trotjänare på it-sidan finns det en genuin oro för banken, och hur åtgärderna kommer att påverka verksamheten framöver, inte minst på it-sidan.

När det gäller hur många som får gå är beskedet fortfarande detsamma som i höstas. Det var i oktober, i samband med rapporten för tredje kvartalet 2017, som banken flaggade för att de totala neddragningarna inom hela Nordea kommer att beröra cirka 4 000 fasta tjänster.

Den siffran gäller dock en längre tidsperiod och exakt inom vilka områden dessa neddragningar kommer att göras är, enligt Nordea, inte fastställt i dagsläget. Men att fyra svenska it-avdelningar drabbas är redan klart.

– Vi har meddelat nedskärningar om cirka 180 tjänster i Sverige. Sundsvall, Malmö och Göteborg omfattas och skälet är att vi haft för många små it-enheter, säger Janina Pfalzer på Nordeas presstjänst.

Ska ni flytta allt till Polen, eller hur stor del av verksamheten berörs?
– Vissa av de cirka 180 tjänster inom it i Sverige som berörs, kommer att flyttas till Polen men vissa även till andra orter i Norden. Utöver dessa tjänster finns det däremot alltså inget fastställt att kommunicera vad gäller vilka områden inom banken som i övrigt kan bli berörda.

Hur mycket it har ni kvar i Sverige och är det någon särskild inriktning eller typ av tjänster som blir kvar?
– Vi befinner oss som bank i en transformeringsprocess, där vi satsar bland annat på att utveckla våra digitala tjänster. Vi investerar i nya kompetenser som till exempel inom molntjänster, automation och it-säkerhet. De investeringar vi gör ska resultera i tätare lanseringar av förbättrade produkter och tjänster och de inbegriper bland annat open banking, en ny mobilbank och chattbottar. Vi byter också ut vår kärnbankplattform. Vi kommer därför att ha ett naturligt behov av olika sorters it-kompetenser i framtiden, relaterade till den utveckling vi satsar på, och dessa kan finnas på olika geografiska platser. I Polen har vi it-centra i Gdynia, Gdansk and Warszawa och det är vår ambition att vidareutveckla dessa.

Läs också: Nu öppnar Nordea sina data för utvecklare

Hur mycket pengar räknar ni med att spara på den här flytten?
– Vi har inte kommunicerat någon specifik summa relaterad till de nämnda cirka 180 tjänsterna inom it i Sverige.

När ska det vara klart?
– Flytten av de cirka 180 it-tjänsterna i Sverige till Polen eller andra platser i Norden sker efterhand och har ambitionen att vara genomförd under året.

Hur påverkas de it-konsultbolag ni jobbar med av era åtgärder?
– När vi i samband med rapporten för det tredje kvartalet aviserade personalneddragningar av fasta tjänster aviserades även en neddragning av konsulter med cirka 2 000.

Har de som tvingats sluta blivit erbjudna andra jobb inom Nordea, eller får de hjälp att söka sig vidare?
– Vi tittar på individuella lösningar för varje person och ett av alternativen kan vara att se om det finns möjlighet till annan tjänst inom Nordea. Ett annat kan vara en paketlösning.

Vet du mer? Hör av dig till oss!