Den framforsande digitaliseringen påverkar inte bara ABB:s produkter, utan skapar också helt nya affärsmodeller för industrijätten. Det säger det svensk-schweiziska företagets digitalchef Guido Jouret, till vardags baserad i Silicon Valley, under ett besök i Stockholm.

– Det är inte många som tänker på det, men digitaliseringens påverkan på affärsmodellerna är ofta större än själva teknikförändringarna.

För ABB:s del innebär det här exempelvis att en ny business har blivit vad Jouret kallar ”Robot as a service”.

– Om ett företag vill köpa en robot så kan vi både säga: Vi säljer gärna den här roboten till dig – men du kan också köpa den som en tjänst.

Läs också: Svenska handlare har ögonen på Amazon – vad händer när jätten kommer hit?​​​​​​​

– I stället för att äga roboten så betalar du en månadsavgift till oss och i den avgiften ingår inte bara hyran, utan också övervakning, fjärroptimering, service, reparationer, och i slutet av den här robotens liv så ersätter vi den med en ny. Ett annat exempel är om vi säljer en motor, då kan vi ta betalt itifrån hur ofta den används.

Det här är modeller som bara är möjliga tack vare digitaliseringen.

– Tidigare var inte fördelarna tillräckligt stora eftersom man ändå var tvungen att skicka dit folk och inspektera. Men genom bättre uppkoppling behöver man inte göra det.

Guido Jouret talar om det som händer just nu som digitaliseringens andra våg. Den första digitaliseringsvågen var den som sköljde över världen i slutet på 90-talet och början på 00-talet, med e-handel och webbplatser.

– Men den gången påverkades egentligen mest sälj- och marknadsföringen på företagen. Nu påverkas allt. Nu förändras hela branscher i grunden.

Läs mer: Tio tekniktrender som kommer att prägla 2018

Det här är innovation som har sitt ursprung på konsumentsidan, men där har utvecklingen i mångt och mycket stagnerat – nya mobiler är inte lika omdanande längre, tekniker som virtuell verklighet och förstärkt verklighet, har fått visst genomslag i spelindustrin, men inte mycket mer än så.

– Det som händer nu är att de här teknikerna gör enorm nytta i industrin. Inom industrin älskar vi förstärkt verklighet (AR). Där kan man sätta på sig de här stora glasögonen på huvudet och det är ingen som bryr sig om det ser roligt ut.

– På samma sätt är artificiell intelligens oerhört viktigt för att utveckla automation, och självkörande fordon.

Kommer ABB att göra några it-förvärv framöver – och i så fall inom vilka tekniker?

– Vi förvärvar företag hela tiden, så det enkla svaret är ja. Det här gäller också den digitala arenan, men jag kan inte avslöja vilka särskilda tekniker vi är intresserade av.

När ABB har byggt sin digitala plattform, som består av en uppsättning mjukvaruverktyg, har de gjort det ovanpå Microsofts Azure och med hjälp av IBM:s Watson och verktyg från HPE. Jouret säger att det varit viktigt för företaget att använda befintlig teknik.

– Många av våra konkurrenter har valt ett annat spår, och byggt egna plattformar från grunden, vilket innebär att det finns väldigt många IoT-plattformar därute nu. Här kommer det att ske en konsolidering.

Läs mer: Nu sker paradigmskiftet: it-avdelningen detroniseras

Som CDO på ABB är Guido Jouret chef över det digitala teamet på det här gigantiska konglomeratet. Men också här Jouret en ambition att företaget ska gå sin egen väg.

– En del företag bygger ju nästan nya företag som ska ha hand om digitaliseringen, men vi tycker att digitaliseringen är så djupgående att den måste gå genom alla affärsenheter: Motorer, robotar, propellrar och så vidare.

– Vi är väldigt utspridda. Och om man tittar på våra 21 affärsenheter, så arbetar alla med att bygga mjukvara och digitala lösningar. Vi i det digitala teamet är ett stöd. Men om någon frågar mig hur många som arbetar med digitalisering på ABB så vet jag ärligt talat inte.

På tal om robotar så brukar det talas om att de här konkurrerar ut dagens jobb.

– Robotarna kommer, så är det. Och i vissa fall måste man ju tänka ”tack gode Gud”, när det gäller farliga, smutsiga och svåra jobb.

– I de flesta fall handlar det emellertid om att jobb förstärks med teknik, alltså att tekniken blir ett stöd.

Men visst kommer robotarna också att ta över en del av dagens jobb, tillägger han, och säger att det då krävs samarbete mellan industri, myndigheter och utbildningsaktörer för att skola om människor.

– Men robotiseringen skapar ju jobb också, någon ska sköta om robotarna. I dag är det svårt att veta hur många jobb som faktiskt kommer att skapas.