Digitaliseringen har tvingat verksamheter att inkludera it i affärsutvecklingen. Nya digitala konkurrenter, nytt kundbeteende, raserade marknadsbarriärer och snabb förändringstakt driver utvecklingen framåt med ökad oförutsägbarhet.

Verksamhetens förväntar sig att it snabbt och flexibelt ska stödja verksamhetens ambitioner och mål. Men många it-organisationer pratar fortfarande om intern komplexitet, arkitektur och plattformar utan förståelse för verksamhetens utmaningar.

Det går att dela in ett företags it-mognad i fem nivåer:
1. It-stabilitet

Hög tillgänglighet av IT system. Internt fokus.
2. It-kostnads- och riskfokus
Kostnads- och riskeffektivt it-landskap. Fokus på effektivisering på interna it-processer och strukturer. Internt fokus.
3. Verksamhetsfokus
Värdedriven it-organisation baserat på verksamhetens ambitioner och förväntningar. Externt fokus på samarbete och dialog.
4. Dynamiskt värdeskapande
Snabb anpassningsbar it som stöder verksamhetens ambition i en snabbrörlig bransch. Externt fokus.
5. Digital innovation
Gemensamt fokus på digital innovation. Gränsen mellan it och verksamhet existerar inte längre. Gemensamt fokus.

Det här är en artikel från Expert Network »

Det finns en tydlig korrelation mellan just branschens karaktär (grad av digitalisering och it-intensiteten) och förväntningarna på it som möjliggörare för verksamhetens ambition (it-mognaden i företaget). Ju mer digital, snabbrörlig och it-intensiv marknaden är, desto snabbare måste interaktionen mellan it-organisationen och verksamheten vara.

Min observation är att it sällan lever upp till verksamhetens förväntningar. 90 procent av it-organisationerna fokuserar på stabilitet och produktivitet snarare än värdeskapande för verksamheten. Hur många it-organisationer mäter ens vilket värde som de bidrar med till verksamheten?

Resultatet blir ett förväntningsgap mellan it och verksamheten – en värdeskuld. Denna värdeskuld är ytterst central i företagets förmåga att konkurrera. Hur kan företaget konkurrera på en digital marknad när it jobbar i en silo med fokus på interna processer och strukturer?

Konsekvensen är stor irritation och frustration inom verksamheten. En frustration som tar sig olika uttryck. Jag ser verksamheter som ”tvingats” köpa it från externa parter, så kallad skugg-it, eftersom deras interna organisation inte stöder eller förstår behoven. En annan konsekvens är krav från verksamheten att omorganisera it-organisation och byta ut chefen. Detta är någonting som jag sett flera gånger och det är lätt att förstå.

Verksamhetens syn på it – tre scenarier
1. Förväntan är större än upplevelsen
Värdeskuld: It stöder inte verksamhetens ambition. Skapar frustration och hindrar digital transformation och konkurrenskraft.
2. Förväntan motsvarar upplevelsen
Värdejämvikt: It stöder verksamhetens ambition. It är en partner till verksamheten i den digital transformationen.
3. Förväntan är mindre än upplevelsen
Värdeöverskott: It överträffar verksamhetens förväntningar och ambitioner. It är en katalysator för digital transformation.

It-organisationens främsta mål är att minska värdeskulden mot verksamheten genom att omdefiniera sin roll och fokusera på att stödja verksamhetens ambitioner och förväntningar.

Läs också: Ny information blir snabbt gammal – så håller du den aktuell

Tre rekommendationer
1. Det är viktigt att förstå nivån på it-organisationens värdeskuld. Detta genom att definiera verksamhetens förväntningar och upplevelse av it:s tjänsteleverans och roll i företaget. Vad beror värdeskulden på och vad för den för konsekvensker?

2. Genomför stresstest med konkreta scenarier av interaktionen mellan it och verksamheten för att förstå flaskhalsar och svagheter i relationen. När verksamheten har en idé om en ny tjänst – vad händer inom it-organisationen? Hur snabbt går det att utveckla den nya tjänsten?

3. Definiera nyckeltal som mäter och följer upp hur it-organisationen skapar värde till verksamheten utifrån verksamhetens förväntningar på it-leveransen.

De flesta företag och organisationer jag pratar med talar om behovet av en mer proaktiv och innovativ it-organisation. Det är it som ska ta på sig ledartröjan i företagets digitaliseringsarbete. Men samtidigt mäts it på produktivitet av interna processer, och stabiliteten i it-landskapet. Dessa dubbla budskap skapar en värdeskuld som hindrar företagets digitala transformation. Det är viktigt att förstå att digital transformation även innebär en it-transformation utifrån exakta samma förutsättningar och krav.

Många företag försöker separera dessa med mycket begränsad framgång. I slutändan handlar det om företagets överlevnad i den digitala eran. Faktum är att digitaliseringen skördar företagsoffer varje dag (stora och små) och frågan är: Vågar ditt företag ta de nödvändiga steg som krävs för att överleva?

Fakta

Befattning: Vd
Företag: The Goodwind Company
Linkedin: Hans Gillior
E-post: hans@thegoodwindcompany.se
Hemsida: www.thegoodwindcompany.se
Expertområden: Digital transformation, digital-/it-strategi och styrning. 
Certifieringar COBIT, Certified IT Management Professional.
Bakgrund: Senior konsult inom it-management, it-strategi och it-styrning i tio år. Tidigare bland annat chef för IT Performance Management på Nordea IT. Har lett digitala transformationer inom flera it-organisationer. Talare, skribent och bloggare.