Den digitala kapplöpningen är igång och Europa ligger efter. USA och Asien satsar var och en mer än tre gånger mer på AI. Andres Ansip, EU-kommissionär för den digitala inre marknaden pekar på en rapport från McKinsey som visar att den privata finansieringen av AI låg på 25–35 miljarder kronor 2016, jämfört med 100 miljarder kronor i Asien och 180 miljarder kronor i USA.

Men nu höjer EU-kommissionen målen och siktar på att de totala investeringarna på AI ska nå drygt 200 miljarder kronor i slutet av 2020.

Läs också: Det här är AI och så funkar det

– På samma sätt som ångmotorn och elektriciteten en gång gjorde, omvandlar AI vår värld. Det skapar nya utmaningar som Europa måste möta tillsammans för att AI ska lyckas och fungera för alla, säger Andrus Ansip, EU-kommissionär med ansvar för den digitala inre marknaden.

Kommissionen höjer AI-investeringarna i det pågående forskningsprogrammet Horizon 2020 med nära 16 miljarder kronor, en ökning med 70 procent. En satsning som förväntas utlösa ytterligare 26 miljarder kronor från olika partnerskap mellan offentligt och privat inom exempelvis big data och robotik.

Parallellt med EU:s centrala satsning satsar även medlemsländerna själva på AI – inte minst Frankrike där president Macron nyligen lovade att satsa motsvarande 16 miljarder kronor.

Läs också: AI-explosion i Sverige – staten pumpar in pengar i hundratals projekt

Och även i Sverige görs AI-investeringar. Totalt har Wallenbergs stiftelse, universitet och industri tillsammans lagt nästan fyra miljarder på forskningsprogram kring AI och autonoma system, WASP, som pågår till 2026. Och bara i år är Vinnova med och finansierar AI-projekt som tillsammans med annan finansiering ligger på över 300 miljoner kronor.

För att ytterligare få fart på investeringarna driver EU-kommissionen också på nya regler för att öppna upp mer offentliga data.

– Den digitala inre marknaden tar snabbt form, men utan data kommer vi inte att kunna göra de framsteg som krävs inom AI och superdatorer. Teknik som kan hjälpa oss att förbättra sjukvården och utbildning, transporter och som kan spara energi – det som smarta användningen av data handlar om, säger Andrus Ansip.

Läs också: Svenska handlare har ögonen på Amazon – vad händer när jätten kommer hit?

EU-kommissionen konstaterar också att användningen av AI kommer att omvandla arbetsmarknaden så att vissa jobb försvinner och andra kommer till. Därför uppmanar man medlemsstaterna att modernisera sina utbildningssystem så att de stöttar förändringen.