Chefer inom it som vill behålla sina talanger kommer att behöva jobba hårt i år. En undersökning som Spiceworks gjort bland över 2000 yrkesverksamma inom it i Nordamerika och Europa visar att en tredjedel har planer på att byta jobb.

Siffran är för övrigt högre i Europa, där 37 procent av it-proffsen uppger att de kommer att söka eller acceptera ett nytt jobb inom det närmaste året, mot 31 procent i Nordamerika.

Här är sex skäl till varför it-proffsen söker sig någon annanstans:

De är nöjda med jobbet, men känner sig underbetalda. Överlag är människor i it-sektorn nöjda med sina jobb, men inte med lönen. Två tredjedelar av it-proffsen uppger att de inte är nöjda med sin ersättning. Särskilt stort är missnöjet bland ”millennials”, det vill säga personer födda 1981 till 1997, där 68 procent säger att de inte är nöjda. Av de millennials som säger att de vill byta jobb uppger 81 procent att de gör det för att få upp lönen.

De vill utveckla sig. Ett vanligt skäl till varför människor hoppar på ett annat jobb är för att lära sig nya saker. Också här är det ”millennials” som ligger högst – 79 procent säger att de vill byta jobb för att bredda sina färdigheter. Inom generation X (födda mellan 1965 och 1980) är siffran också hög, 63 procent. Vad vill man då lära sig? De flesta tror att säkerhet är det viktigaste att kunna under 2018.

Läs också: Så framtidssäkrar du din it-karriär 

Balans mellan arbete och fritid. Här är det it-proffs inom Generation X som dominerar. 43 procent av de potentiella jobbytarna inom Generation X säger att den här balansen är skälet att de söker något annat. För millennials är det här inte alls lika viktigt, bara 32 procent uppger att detta är skälet för ett jobbyte.

De vill att it ska prioriteras. Om ditt företag inte prioriterar it riskerar detta att stöta bort it-kompetensen. Om de hålls tillbaka genom byråkrati, orealistiska budgetar eller uteblivna satsningar så finns det de som kommer att söka sig till företag som prioriterar it. Av de som vill byta jobb så uppger 41 procent inom millennials och Generation X samt 34 procent i kategorin babyboomers att de vill arbeta för ett företag som prioriterar it.

Babyboomers (det vill säga personer födda 1946–1964) bränns ut. Att folk är rädda för att bli utbrända är ytterligare ett skäl till att se sig om efter ett nytt jobb. Det här är vanligast bland babyboomers. 40 procent av de babyboomers som vill byta jobb uppger rädsla för utbrändhet som skälet. Motsvarande siffra för ”millennials” är 30 procent.

Läs också: Prat på jobbet stör oss rejält – särskilt när vi hör vad som sägs

Millennials vill ha bättre förmåner och fördelar. Babyboomers är de som är mest nöjda med de förmåner de har i arbetslivet – bara 13 procent uppger att detta skulle vara en orsak att byta jobb. Siffran för millennials är 26 procent.