Det var för en dryg månad sedan som EU-kommissionen lade fram sitt förslag om en omsättningsskatt på 3 procent på viss digital aktivitet, en skatt riktad i första hand mot stora multinationella bolag som Google, Facebook och Amazon. EU-kommissionen anser att de betalar alldeles för lite skatt i Europa genom att använda föråldrade skatteregler som gör att de kan ta ut sina vinster i lågskatteländer.

Men kommissionens förslag har inte alla medlemsländer med sig. En översyn av digital beskattning bör ske globalt och innebära en långsiktig lösning, ansåg en rad mindre nationer som Luxemburg och Malta under ett informellt ministermöte i dagarna, rapporterar Reuters. 

Inte heller den tyske finansministern Olaf Scholz tog klar ställning för förslaget trots att den tyska regeringen tidigare stött det.

Läs också: Skattesmäll hotar it-jättarna: EU vill införa skatt på omsättning

Enligt EU-tjänstemän finns en oro i Tyskland för att även tyska företag kan drabbas och att internationella partner kan svara med andra skatteåtgärder som kan skada exporten.

Den svenska regeringen har ännu inte tagit ställning utan uppmanat berörda parter att lämna synpunkter på förslaget. Men även här finns ett tydligt motstånd – bland annat Svenskt Näringsliv och EU-parlamentarikern Gunnar Hökmark (M) är kritiska till skatteförslaget och uppmanar regeringen att säga nej.

Runt 200 företag skulle beröras av den nya digitala skatten, säger EU-tjänstemän till Reuters. Totalt skulle skatten inbringa runt fem miljarder euro årligen till EU, cirka 53 miljarder kronor.