Investeringar i molninfrastruktur ökade med 51 procent under första kvartalet, enligt analysföretaget Synergy Research. Det här visar att tillväxten blir högre och högre – under helåret 2017 växte marknaden med 44 procent.

Totalt omsätter marknaden nästan 15 miljarder dollar under perioden.

Marknadsledaren AWS håller sig på en andel runt 33 procent, och det har de gjort under de tolv senaste kvartalen, trots att marknaden självt har trefaldigats.

Men samtidigt som den här molnboomen bara fortsätter så är det faktiskt spelarna därunder som verkligen ångar på: Microsoft, Google och Alibaba ”har ökat sina marknadsandelar kraftigt, men det har inte skett på bekostnad av AWS”, konstateras i rapporten.

Läs mer: Så tycker outsourcingköparna om sina leverantörer – molnjättarna allt populärare

Microsoft ökade under första kvartalet marknadsandelarna till 13 procent jämfört med 10 procent ett år tidigare, Google till 6 procent från 5 procent.

Även IBM ligger ganska stabilt på 8 procent.

I stället är det de små och mellanstora molnleverantörerna som får se sin kollektiva marknadsandel minska.

– Tillväxten för molnet under de två senaste kvartalet har varit ganska exceptionell, säger John Dinsdale, som är chefsanalytiker på Synergy Research Group.

John Dinsdale säger vidare att normala marknadscykler och ”lagen om stora siffror” borde leda till att tillväxten sakta minskar – något som också skedde under senare delen av 2016 och stora delar av 2017.

– Men under fjärde kvartalet hoppade tillväxten upp med tre procentenheter och ytterligare fem under första kvartalet. Det är goda nyheter för de stora molnleverantörerna, som gör betydande investeringar och som också är de som drar störst fördelar av den här marknadstillväxten.

Nu har de här stora molnleverantörerna också rapporterat för sina första kvartal. I samband med e-handelsjätten Amazons rapport förra veckan gjorde vd Jeff Bezos följande kommentar.

– AWS har den ovanliga fördelen av att ha haft ett försprång på sju år innan det kom in någon konkurrens att räkna med, men teamet har inte saktat ner. Ett resultat av det är att AWS tjänster är de mest utvecklade och funktionsrika. AWS låter utvecklare göra mer och vara spänstigare, och det är därför vi kan ha den här fantastiska tillväxten som vi har haft nu två kvartal i rad.

Läs mer: Amazon smörar rejält för att knipa Pentagons 84-miljardersaffär

AWS försäljning ökade med 49 procent under första kvartalet jämfört med motsvarande period förra året. Det innebär en omsättning på 5,44 miljarder dollar.

Anmärkningsvärt är också att AWS står för 73 procent (1,4 miljarder dollar) av e-handelsjättens totala vinst.

Men även om AWS fortfarande har ett stort försprång gentemot de andra stora molnleverantörerna så växer Microsofts och Googles moln snabbare. När Microsoft rapporterade förra veckan uppgav de att deras publika moln Azure hade en tillväxt på 93 procent, men de uppger inte den totala omsättningen i sin rapport.

Google särredovisar inte sina resultat för Google Cloud när de rapporterar.