Mjuka färdigheter eller hårda tekniska, vilka är viktigast för teknisk it-personal som utvecklare? Båda är förstås viktiga, men de mjuka färdigheterna kanske underskattas och de är dessutom ofta svåra att skaffa sig.

Och det är inte bara medarbetarna som kan ha problem med mjuka färdigheter. CIO skriver om en undersökning som gjorts av Linkedin och Capgemini. Av den framgår att fler it-arbetare upplever att mjuka färdigheter saknas på företagen de jobbar på (60 procent), än hårda tekniska färdigheter (51 procent).

Läs också: En tredjedel av it-proffsen vill byta jobb – här är sex skäl till varför

Här tipsar CIO om 5 viktiga mjuka färdigheter som arbetsgivare efterfrågar hos sina anställda.

1. Sälja

Det är inte bara säljare som måste kunna sälja, eller man kanske ska säga övertyga. Även de som inte har en direkt säljarroll, till exempel många utvecklare, behöver kunna övertyga andra om sina idéer och visioner. För att lyckas med det krävs det färdigheter att kommunicera.

2. Kommunicera

Det är inte bara i säljsituationer som en förmåga att kommunicera är viktig. Det är minst lika viktigt när tekniska beslut ska fattas: dels för att fatta bra beslut, dels för att medlemmarna i ett team ska trivas med varandra.

En aspekt med kommunikation som är viktig är att kunna berätta en historia. Ett bra sätt att träna på det är att berätta om sin egen karriär, både i stora drag och med intressanta detaljer.

Att kommunicera på ett bra sätt inbegriper också empati, till exempel för användares situationer. En närliggande egenskap är det som ibland kallas emotionell intelligens (EQ), som också kan underlätta kommunikation. Det handlar om sådant som att kunna läsa av människors signaler och att kunna lyssna på folk.

Emotionell intelligens är även viktigt för färdigheter som anpassningsförmåga och förmåga att samarbeta.

Ett exempel på en mer traditionell färdighet för kommunikation är kunna sätta saker i sina sammanhang. Att kunna kommunicera handlar dessutom inte bara om att kunna förklara saker. Det är lika viktigt att kunna ställa rätt frågor. Det håller inte att tycka att användare inte vet vad de vill ha. Fråga dem, på ett bra sätt.

Och till sist den stora stötestenen vad gäller kommunikation i teknikprojekt. Teknisk jargong fungerar bra i vissa sammanhang, men inte alls i andra. Exempel på det senare kan vara när tekniker ska prata med kunder och användare. Att använda dåliga begrepp för att förklara tekniska lösningar lär vara en vanlig orsak till misslyckade it-projekt.

3. Samarbeta

Det blir allt vanligare med utspridda team i it-projekt, vilket ställer högre krav på samarbete. Och bra samarbete krävs förstås i andra team också. En grundförutsättning för att lyckas med samarbete är att teammedlemmar faktiskt vill samarbeta. Annars blir det svårt.

Samarbete underlättas även av att de inblandade har förmågan att tona ner sina egon. Att vara hjälpsam är också bra. Att kundtjänstpersonal behöver vara hjälpsamma mot kunder är självklart. Men i idealfallet är teknikpersonal hjälpsamma mot alla, till exempel mot verksamhetsfolk och mot kollegor. Det ger bättre samarbete.

Läs också: Har karriären fått sig en knäck? Här är sju tips för att komma på banan igen

4. Skriva

De flesta faser i ett teknikprojekt underlättas om teammedlemmar kan uttrycka sig begripligt i skrift. Det spelar inte så stor roll om en utvecklare är väldigt kunnig om personen inte kan förklara saker. Och ibland behöver man utrycka förklaringarna i skrift.

Dessutom är det aldrig bra om man skriver som en kråka i sitt cv.

5. Anpassa sig

Teknikarbetare som har problem med att förutsättningar ändras får det jobbigt. Och förändringarna kommer ofta snabbt och oväntat. Förmågan att anpassa sig bir bättre om man står ut med osäkerhet.