Civilekonomerna har gjort en kartläggning av hur det ser ut med lönegapet mellan könen, och det är ingen munter läsning för it-branschen, som hamnar i botten när man rankar olika branscher. Desto bättre går det för telekombranschen, som har de mest jämställda lönerna i undersökningen.

Totalt är det 11 000 ekonomer som svarat på frågor om sin lön i Civilekonomernas senaste medlemsenkät.

Och det visar sig att det är en stor skillnad mellan lönerna beroende på vilken bransch det företag man jobbar på verkar inom. Det undersökningen mäter är det så kallade rålönegapet som är skillnaden mellan kvinnors och mäns löner utan justering för strukturella skillnader som till exempel befattning och ålder.

Läs också: Kompetensbristen fortsätter plåga branschen. Så varför går inte lönerna upp?

Rålönegapet för samtliga branscher visar att kvinnorna har 18,1 procent mindre i lön jämfört med männen.

Värst av alla sektorerna är Handel, där kvinnorna bara tjänar 77 procent av vad männen tjänar. Näst sämst är it-företagen där de kvinnliga lönerna ligger på 79 procent.

– Skillnaderna mellan branscherna är uppseendeväckande stora. Det är hög tid att företagsledningarna gör kvinnors karriärmöjligheter och därmed jämställda löner till en strategisk ledningsfråga, säger Ulrika Wallén, utredare på Civilekonomerna, som även konstaterar att utvecklingen går långsamt. Sedan första mätningen 2005 har gapet minskat med endast 3 procentenheter.

– För våra medlemmar betonar vi vikten av medvetna och upplysta val under hela yrkeslivet. Rådet till ekonomer är att välja arbetsgivare som medvetet arbetar med att lyfta fram kvinnor.

Läs också: Kvinnliga systemvetare tror på sin kompetens – men prissätter den lägre än män

Så här hög är kvinnors medellön i procent av de manliga lönerna per bransch:
1. Telekomföretag 94 procent
2. Ideella sektorn/Uthyrd av bemanningsföretag 92 procent
3. Försäkringsbolag 90 procent
4. Bank 87 procent
5. Revisionsföretag 86 procent
6. Tjänsteföretag 83 procent
7. Industriföretag 80 procent
8. It-företag 79 procent
9. Handelsföretag 77 procent