Den alltid lika omsusade, och av många personer så förhatliga privatkopieringsavgiften, kan inom kort vara ett minne blott. I alla fall i sin nuvarande form.

Näringsutskottet har nämligen lyft frågan och vill nu att regeringen bör se över det nuvarande systemet.

Ett enigt utskott konstaterar att det nuvarande ersättningssystemet för privatkopiering behöver ersättas och att regeringen bör tillsätta en utredning, där möjligheten att införa ett system där staten har ansvaret ska övervägas.

Slutsatsen man kommer fram till är att riksdagen bör rikta en uppmaning om detta till regeringen.

Läs också: Segdragen tvist avgjord – Sony Mobile förlorar mot Copyswede

”Den tekniska utvecklingen har förändrat villkoren för de kreativa näringarna och det finns stora utmaningar när det gäller att skydda äganderätten till det som skapas. Dagens regler innebär att tillverkare eller importörer av utrustning som det går att lagra ljud eller rörliga bilder på ska betala en ersättning till upphovsrättshavarna. Organisationen Copyswede kräver in och fördelar ersättningen, som baseras på hur stort lagringsutrymme utrustningen har”, skriver Näringsutskottet i ett pressmeddelande och fortsätter med att konstatera att tiden har sprungit ifrån den gamla ersättningssystemet:

”Näringsutskottet anser att den tekniska utvecklingen har ändrat förutsättningarna för det nuvarande ersättningssystemet. Strömningstjänster gör att det inte längre finns lika stort behov av privata kopior för att lyssna på musik eller se på film, och privatkopieringen har minskat. Samtidigt ökar ersättningarna till upphovsrättshavarna eftersom lagringsutrymmet i apparaterna fortsätter att öka.”

Läs också: Har kassettskatten spelat ut sin roll? Nästan ingen privatkopierar längre enligt ny undersökning

Man framhåller dessutom att det nuvarande systemet innehåller stor osäkerhet om vilka produkter som ska omfattas, vilka ersättningsnivåer som ska gälla och att det inte finns någon tydlig koppling till den privatkopiering som faktiskt görs.

Det nya förslaget framkom i samband med att Näringsutskottet behandlade en regeringsproposition om följerätt och motioner från allmänna motionstiden 2017 om olika immaterialrättsliga frågor. Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till propositionen och flera motioner om privatkopieringsersättningen, och nej till övriga motioner.