Kriminalvården har en tradition av egenutvecklade system. Det är egentligen bara de administrativa ärendehanteringssystemen som är standardsystem – men när det gäller det som kallas klientsystemet, som hanterar de intagna, eller transportplaneringssystemet som håller reda på transporter mellan anstalter handlar det om egna system som moderniserats och uppdaterats under senare tid.

Men det finns också många möjligheter att förändra och förbättra kriminalvården med den nya tekniken framåt framhåller Håkan Klarin, cio på Kriminalvården.

– Kärnan i kriminalvården är att få till stånd möten mellan människor och få till stånd en förändring och förbättring – och där kan vi ta hjälp av digitala stöd.

Fotbojor är ett av de områden som har stor potential att förbättras tror Håkan Klarin. I dag handlar det om ganska enkel teknik som i stort sett bara visar var en person befinner sig.

– Där skulle det gå att få in fler funktioner – exempelvis information om hur man mår, ungefär som hälsoappar fungerar i dag.

Visualisering är ett annat område som Håkan Klarin tror kan vara väldigt användbart inte minst för att skapa bättre lärmiljöer i utbildning av både intagna och anställda.

– Vi har en stor utbildningsverksamhet och där kan säkert också vr spela en viktig roll. Inte minst behöver vi rusta våra klienter – de måste kunna ta del av utvecklingen när de kommer ut i ett mer digitalt samhälle.

Läs också: Sverige skriker efter it-kompetens – så varför utbildar vi inte fler?

Relationer med anhöriga är en annan viktig del där tekniken kan underlätta så att kontakten kan hållas på ett bra och säkert sätt.

– Här gäller det att hitta vägar som skapar en rikare dialog med de anhöriga. Kanske kan video vara ett sätt. Vi vet också att många barn upplever alla säkerhetsanordningar som otäcka när de kommer på besök på anstalterna. Om vi kan göra den upplevelsen bättre så är det bra. 

Men det handlar också om att höja säkerheten.

– Vi arbetar ju inte bara med ren verksamhets-it utan också med verksamhetsteknik i vidare mening – som övervakningskameror och liknande. 

Håkan Klarin
Håkan Klarin.

– Det gör att vi kan vara mer gränsöverskridande. Där finns stora möjligheter som att exempelvis koppla bildanalys till säkerhetssystemen, eller använda prediktiva system för övervakning. Man kan också tänka sig system som placerar klienter efter komplexa placeringslogiker, så att man skapar så låg risk som möjligt, säger Håkan Klarin.

– Redan nu pågår en mängd utvecklingsprojekt och vi har många konsulter inne. Nu har vi insett att det inte är en peak utan att det här är den nivå vi ligger på så nu söker vi folk – 80 personer.

Men trots att it-avdelningen rekryterar och Håkan Klarin talar om en pågående digital transformation med mycket innovation så innebär det inte att it-budgeten ökat.

– Det hade ju varit fantastisk att få en extra budget men det här sker på en kostnadsneutral nivå. Vi rekryterar medarbetare för att vi ser att det här är en långvarig och ständigt pågående satsning på digitalisering. Eftersom vi drar ner på externa konsulter så blir kostnaden densamma, säger han.

Läs också: Bensinmackens dagar är räknade – då bygger OKQ8 om både affär och it-plattform

Samtidigt konstaterar han att hela den digitala transformationen knappast ryms inom den budgeten.

– Vi står inför att modernisera en stor del av infrastrukturen också och om vi ska bygga ändamålsenliga anstalter så krävs det mer digital infrastruktur, säger han.

Har it-sidan varit eftersatt i Kriminalvården tidigare? 

– Nej, det tycker jag inte man kan säga. Vi har en stabil och säker it-plattform. Men vi har haft ett säkerhetstänkande som innebör att vi varit ganska stängda och där kan vi skapa en mer balanserad säkerhet nu där vi skyddar olika informationsmängder men samtidigt kan öppna upp för en annan utveckling.

Håkan Klarin vill också att Kriminalvården ska ses som en samarbetspartner av andra myndigheter, kommuner och landsting.

– Vi finns över hela landet och kan hjälpa till med interoperabilitet och samverkan. Vi hamnar i situationer där vi måste prata med 290 kommuner för att kunna genomföra en lösning – och då kan vi vända det till en fördel genom att hjälpa till och skapa standardisering. Vi bidrar jättegärna till att digitalisera det offentliga Sverige.