Jays köper Krusell

Hörlursföretaget Jays köper tillbehörsbolaget Krusell United för 45,3 miljoner kronor. Förvärvet innebär att Jays kommert upp i en beräknad omsättning på drygt 150 miljoner kronor under 2018.

Krusell är tillverkare av accessoarer, väskor och skyddsprodukter för mobiler, plattor och datorer, både under det egna varumärket, men man tillverkar även på oem-basis för större globala kunder. Krusell kommer fortsätta att drivas som ett eget bolag, och samtliga nyckelpersoner kommer arbeta vidare i Jays Group efter förvärvet.

– Jays och Krusell arbetar inom närliggande produktområden och med många gemensamma kunder. Baserat på Krusells och Jays upparbetade försäljningskanaler, med en mångårig historik av försäljning i över 100 länder globalt, finns goda möjligheter till att dra nytta av varandras globala nätverk för att ytterligare nå ut med respektive bolags varumärken och produkter. Krusells erfarenhet och breda produktsortiment med huvudfokus på skinnprodukter för marknadens alla mobiler är en stor konkurrensfördel där vi har ytterligare potential till tillväxt, säger Ulf Sandberg, vd på Krusell.

– Jag har tidigare arbetat med internationell försäljning på Krusell, och även på ett annat europeiskt bolag med liknande produkter, vilket gör att vi känner oss säkra på den tillväxtpotential som förvärvet av Krusell innebär för Jays Group. Vi bedömer att det ökande användandet av smartphones och annan portabel elektronik kommer fortsätta att driva efterfrågan på väldesignade och högkvalitativa tillbehör, som hörlurar, mobilväskor och även andra tillbehör. Vi räknar med att kunna fortsätta att genomföra ytterligare tillväxtförvärv under de kommande åren, säger Jays vd Henrik Andersson.

Trivalo köper OEE

Nyligen skrev vi om det nystartade konsultbolaget Trivalo. Nu köper det Göteborgsbaserade företaget kollegan OEE Consultants som ett led i att stärka sin expertkompetens inom industri- och servicebolag.

OEE Consultants leds av Leo Hagberg och Tomas Henriksson, som har drivit företag ihop i 33 år. De har sedan starten arbetat fokuserat för att utveckla service- och underhållsorganisationer utifrån processer och människor. Båda är certifierade enligt normen European Expert in Maintenance Management och har även skrivit boken Underhåll i världsklass, som har släppts i flera olika upplagor.

– Det känns helt perfekt att vi på detta sätt kan fortsätta att erbjuda våra tjänster och hjälpa både gamla och nya kunder med att utveckla sina underhållsverksamheter. Vi kan fortsätta vårt omfattande utbildningsprogram där vi certifierat närmare 400 underhållschefer och andra specialister. Vi kommer nu dessutom vidareutveckla koncepten som en del av Trivalo, lyder OEE-duons gemensamma kommentar till affären.

– Vi grundade Trivalo med en tydlig målsättning, att effektivisera verksamheter utifrån människa, process och it i harmoni. Vi har känt Leo och Tomas under många år och vi är övertygade om att deras kompetens och utbildningskoncept kommer att stärka vårt erbjudande och vår målsättning. Vi kommer att vidareutveckla koncepten med fokus på effektivisering utifrån digitaliseringen, fyller Mats Eliasson och Henrik Nyström på Trivalo i duodialogen.

Soluno BC köper mer

Efter att ha etablerat sig i Danmark och Norge tar telekombolaget Soluno BC nu även steget in i Finland, och på Åland. Det gör företaget genom att förvärva Taika Company, som är specialiserat på molnbaserade lösningar.

Förvärvet innebär att man tar över Taikas kundstock, Mitel-plattform och infrastruktur samt driften av deras molntjänst. Taika blir även Soluno BC:s wholesale-partner på den finska marknaden och kommer även i fortsättningen att ha det kommersiella ansvaret för kundstocken.

– Förvärvet av Taikas kundstock och system förkortar startsträckan rent tekniskt, men framför allt har vi redan från start en erfaren partner på plats med en upparbetad partnerkanal. Att växa med wholesale-partners går helt i linje med vår tillväxtstrategi för marknader utanför Sverige, säger Andreas Johnsson, operativ chef och ansvarig för Wholesale på Soluno BC.

– Med Soluno BC:s långa erfarenhet och framgång i Sverige tror jag att vi tillsammans kan skapa en riktigt bra tjänst och stark tillväxt i Finland och på Åland. Att de tar över driften av plattformen och tekniken med all sin kompetents skapar ett stort mervärde, säger Taikas vd Pasi Sampakoski.

Molnmomentum för Telecomputing

Upplevelseföretaget Moment Group har tecknat ett treårigt avtal med Telecomputing, som ska stå för ett helhetsåtagande för koncernens it inklusive klienthantering, Office 365, servicedesk, kommunikationstjänster samt en övergång till molnbaserad it.

– Vi sökte en innovativ outsourcingpartner med cloudkompetens som både kan ta över vår befintliga it-drift och fortsätta utveckla vår it-miljö genom en successiv övergång till en molnbaserad lösning, säger Josef Wellmarker, cio på Moment Group.

Övergången till en molnbaserad it-miljö kommer att ske i flera steg där Telecomputing inledningsvis kommer att ta över driften av den befintliga it-plattformen. I nästa steg flyttas användarna över till en molnbaserad miljö och därefter flyttas olika it-system över till den plattform som är bäst lämpad för att Moment Group, med hjälp av Telecomputings hybrida molnupplägg, själva ska kunna välja var och hur koncernens data ska lagras.

– Vi tycker så klart att det är oerhört roligt att en så stor upplevelsekoncern med så många kända varumärken väljer att samarbeta med oss. Vi kommer att bedriva ett intensivt och spännande arbete framöver för att tillsammans med Moment Group flytta koncernen från en traditionell it-driftslösning till en kundanpassad hybrid cloud-miljö, där både användare och kunder kan dra nytta av fördelarna med en molnbaserad it-lösning, säger Telecomputings svenska vd Johan Magnusson.

CAG startar nytt igen

Konsultbolaget CAG fortsätter att starta nya dotterbolag. Det senaste är inriktat på digital verksamhetsutveckling av företag och organisationer, och heter CAG Mov U. Enligt CAG ska man utifrån kundens behov erbjuda stöd inom affärsutveckling, verksamhetsutveckling och teknikstrategier genom att sätta ihop kvalificerade expertteam med it-specialister från CAG-koncernens alla kompetensområden.

– Vår idé är att alltid jobba direkt tillsammans med kunderna i långsiktiga partnerskap. Vi arbetar utifrån en metod vi kallar 360x365, vilken innebär att vi skapar en 360-graders vy över kundernas verksamhet samt levererar och förvaltar lösningar 365 dagar om året. Då vi arbetar oberoende av plattform vill vi engagera kundens medarbetare så att de är drivande i att tillsammans med oss ta fram nya verktyg som ger konkreta förändringar såväl på kort tid som på längre sikt, säger David Broberg, som blir vd på CAG Mov U, som startades under mars månad.

Sigma bygger ny kommunwebb

Sigma IT Consulting har fått i uppdrag att utveckla Karlskrona kommuns nya webbplats, karlskrona.se. Sigmas huvudmål med uppdraget är att skapa en ny webbplats med tydligt medborgarfokus och information på klarspråk.

– Det här är verkligen en nystart för oss. Vi bygger upp karlskrona.se från grunden och har genom hela projektet haft ett mycket bra och nära samarbete med teamet på Sigma. Nu har vi en utmärkt plattform för att fortsätta utveckla service och tjänster för våra besökare, säger Johan Olsson på kommunens kommunikationsavdelning.

– Vi blev så klart glada när vi vann upphandlingen för den nya webbplatsen. Kommunen är en supertrevlig och spännande kund som vi arbetat med tidigare. De kommer ständigt med nya utmanande idéer. Vi ser fram emot ett fortsatt arbete med dem, säger Tobias Kummel, affärsområdeschef på Sigma IT Consulting i Karlskrona.

Fyra nya kontor för Dizparc

Konsultbolaget Dizparc fortsätter att etablera sig på nya orter. Nu under våren har man täckt in ytterligare fyra platser på kartan: Anderstorp, Halmstad, Nässjö och Växjö. Bolaget uppger att planerna är fortsatt expansiva och företaget räknar med att vara cirka 200 medarbetare i Sverige innan året är slut.

Bolaget grundades för snart två år sedan och har sedan dess vuxit till närmare 150 medarbetare. Efter öppningen finns man nu på nio orter i landet. De fem kontor som funnits sedan tidigare ligger i Malmö, Värnamo, Jönköping, Stockholm och Umeå.

– Sedan starten av Dizparc har vi upplevt en hög efterfrågan på våra tjänster. Att ta en aktiv roll i den digitala utveckling som pågår för att vara fortsatt konkurrenskraftiga är av största vikt för våra kunder. Vi satte ett högt mål när vi startade Dizparc, att vara etablerade över hela landet och vara ungefär 500 medarbetare inom loppet av några år. Idag, när vi funnits i närmare två år, kan vi konstatera att vi haft en bra start, säger vd Fredric Arvidsson.

Ävben de nyetablerade verksamheterna kommer att ha ett tydligt fokus på små- och medelstora företag, ett segment som, enligt bolaget, gärna har sin it-partner i samma region som man själv verkar.

– Att vara etablerade på samma ort som våra kunder verkar på är viktigt för oss. I en tid där många företag centraliserar sina verksamheter till större städer, vill vi verka där våra kunder finns och har sin verksamhet. Vår ambition är att kunna erbjuda våra kunder ett komplett erbjudande för att stödja dem i deras digitala transformation. Detta kräver att vi snabbt etablerar oss med ett antal medarbetare och ledare på respektive ort. I dagsläget har vi anställt cirka 30 medarbetare sammantaget på de nya orterna, och fler är på väg, säger Fredric Arvidsson.

Consid hjälper hjälpare

Det Jönköpingsbaserade konsultföretaget Consid ska hjälpa hjälpmedelsföretaget Etac med att driva en förstudie som skall resultera i en långsiktig digital roadmap och plattformsstrategi. Syftet är att öka tillgänglighet och upplevelse för Etacs kunder, samt möjliggöra tätare samarbete internt.

Etac erbjuder produkter för personer med nedsatt rörelseförmåga för användning i sjukhus, sjukhem och hem. Bolaget har flera dotterbolag som de nu vill samla under en och samma digitala plattform med målet att förbättra kundservicen, tillgängligheten och kundupplevelsen, men även för att effektivisera internt.

– Vi är väldigt stolta och ödmjuka inför förtroendet vi fått av Etac. Man var tydlig gentemot oss att förtroende och tillit är en väldigt viktig aspekt. Man utvärderade både danska och svenska potentiella partners vilket självklart gör oss extra stolta över denna möjlighet. Jag tycker också det är viktigt att uppmärksamma att Etac ser detta projekt som ett led i att bygga ett ännu tätare samarbete mellan sina dotterbolag och ytterligare stärka intern samverkan, säger Sebastian Schrewelius, affärsutvecklare på Consid.

Visma vill växa Växjö

Visma och Castellum planerar att skapa en ny samlingsplats för it-utveckling och innovation i Växjö. Det nya huset, där Visma blir en av hyresgästerna, ska bli ett community där nätverkande och idéspridning står i centrum. Målet är att stärka Växjös position som it-stad och underlätta rekrytering. Projektet har fått namnet Wexo, som anspelar på stadens namn och den samverkan som ska genomsyra huset.

– Visma har varit ledande inom digitalisering under lång tid, både i Växjö och Sverige. Samarbetet med Castellum handlar om att ta till vara de fantastiska möjligheter som digitaliseringen innebär och att leva som vi lär, säger Daniel de Sousa, vd för Visma Spcs.

– Det är en oerhört spännande och strategisk satsning som befäster Växjös starka position inom it och den digitala sektorn. Det här innebär att Castellum och Visma vill skapa en unik plats för framtida tillväxt och innovation, där många fler företag involveras, säger Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande i Växjö.

Liten halländsk fisk stor i SAP-skålen

Det Halmstadbaserade bolaget Littlefish har utsetts till Top Emea Business One Cloud VAR på den årliga SAP-galan i Barcelona. Bland flera hundra SAP-partners utsågs Littlefish till bästa partner inom molntjänster för små och medelstora företag.

– Det är otroligt stort för oss på Littlefish! Att vi från Halmstad kan mäta oss med de stora SAP-partners som finns i Europa. Det är roligt att vår målmedvetna satsning på SAP Business One Cloud får denna uppskattning. Och jag tycker att våra kunder bör ta åt sig en stor del av äran. Utan deras tillit hade vi inte kommit hit. Speciellt vill jag nämna Halmstadbaserade Phoniro System, säger en nöjd Mats Lundberg, vd på Littlefish.