Blockkedjan är ny teknik med stor potential, men det går lite trögt med användningen så här till en början. Bitcoin bygger på blockkedjan, men annars lyser tillämpningarna med sin frånvaro.

Och det är synd, eftersom blockkedjan verkligen har potential att bli en transformerande teknik. Spannet av möjliga tillämpningar är stort. I princip är blockkedjan en möjlig bottenplatta i alla sammanhang då man behöver skicka och dela på information på ett säkert och spårbart sätt på internet.

Idefendo är ett svenskt startupföretag som har tagit fasta på det här.

– Med vår tjänst går det att bevisa när man har skapat någonting och till vilka man skickat informationen, vilket är viktigt för till exempel musiker, uppfinnare och alla som skapar upphovsrättsskyddat material, säger Peter Jidesten, vd på och en av grundarna av Idefendo.

Läs också: Alla snackar om blockkedjan, men bara en procent av företagen använder den

I praktiken handlar det om att ordna spårbarhet på ett trovärdigt sätt för filer som skickas. I en rättstvist är det ofta viktigt för en kreatör att bevisa att han, eller hon, har skickat ett verk ett visst datum. Det går att bevisa med hjälp av Idefendos tjänst, genom användning av blockkedjan.

För närvarande har man 20 000 användare, varav flertalet använder en gratisversion av tjänsten. Det kan jämföras med stora konkurrenter som har miljontals användare. Men Peter Jidesten är hoppfull, bland annat eftersom man redan i gratisversionen av tjänsten erbjuder funktionalitet som att automatiskt återge händelseförlopp, med digitala bevis på äkthet, som kan skrivas ut i rapportformat. Perfekt för rättssalen.

Idefendo.

På ett tekniskt plan är Idefendos poäng att tjänsten bygger på standardteknik, i form av blockkedjan, som ger tillgång till avancerad funktionalitet. Konkurrenter som inte bygger på blockkedjan måste utforma egen, motsvarande funktionalitet. Det kräver arbete med logik, kodning och databaser.

Hade det varit möjligt för Idefendo att skapa tjänsten utan blockkedjeteknik?

– Det hade inte gått utan blockkedjan. Den löser problemet med förtroende mellan parter som inte känner varandra, säger Peter Jidesten.

Läs också: Sex heta digitaliseringstrender – och fyra som hunnit svalna

Han beskriver det som att användaren får en försäkring. Om det skulle uppstå en tvist gällande vem som äger rättigheter eller när något har gjorts, så kan användaren bevisa sin sak, och att det som sägs verkligen hände när sägs ha hänt.

Peter Jidesten säger vidare att det inte är någon skillnad för utvecklarna med att använda blockkedjan i stället för en mer traditionell databaslösning. I båda fallen handlar det om att göra anrop för att hantera kommunikation och information.

Idefendo har i dagsläget fem anställda och använder vid behov extra, externa resurser för utveckling. Företaget är finansierat av dess nio ägare, alltså utan investerarkapital, och gick med vinst redan det första verksamhetsåret.