Fintechbolaget Izettle delger nu att det avser att noteras på Stockholmsbörsen. Börsen har godkänt bolagets noteringsansökan förutsatt att sedvanliga villkor uppfylls och noteringen förväntas ske under 2018, beroende på marknadsförhållanden. Det framgår av ett pressmeddelande.

Tanken är dels att befintliga aktieägare säljer aktier, dels att nyemitterade aktier erbjuds institutionella investerare i Sverige och utlandet samt svenska privatpersoner.

Bolaget planerar en kapitalanskaffning av ungefär 2 miljarder kronor i samband med börsintroduktionen.

Under hela 2017 omsatte bolaget 966 miljoner kronor. Justerad nettoomsättning, definierat som nettoomsättning med avdrag för förmedlingsavgifter och avgifter till kort- och betalnätverk, uppgick till 776 miljoner kronor.

Läs också: Vi behöver en plan B efter kontanterna. Är e-kronan svaret på det? 

Den genomsnittliga årliga tillväxten under treårsperioden 2015-2017 var 56 procent och justerad omsättning 60 procent. Justerat ebitda-nettomarginal förbättrades från -84 till -30 procent.

Izettles finansiella mål på medellång sikt är att konsoliderad justerad nettoomsättning ska växa minst 40 procent årligen och målet är att nå positivt konsoliderat ebitda vid räkenskaåret som avslutas den 31 december. På lång sikt är målet att konsoliderad ebitda-nettomarginal ska uppgå till 30-35 procent.

Vd för Izettle är Jacob de Geer.

Carnegie, JP Morgan, Barclays, ABG Sundal Collier och Nordea samt Keybanc agerar olika former av rådgivare vid noteringen.

Nyhetsbyrån Direkt