Om du som it-konsult går och funderar på att starta eget så är du knappast ensam om det. Det är ett välbekant mönster i konsultbranschen att när hjulen rullar på så bryter sig nyckelpersoner loss från sina anställningar på stora konsultbolag eller på it-avdelningar för att pröva sina egna vingar.

Det här eldas på av alla de digitaliseringsprojekt som pågår nu ute i både offentlig och privat sektor. Företag och myndigheter är i stort behov av expertis inom molnet, säkerhet, big data och dataanalys, ai, internet of things och så vidare.

Men vad krävs för att bli framgångsrik som egen it-konsult, om man undantar självklarheter som god självdisciplin, organisationsförmåga och förmåga att arbeta självständigt? Vår amerikanska systersajt Cio.com har gått på djupet i den här frågan.

Läs mer: It-folket lämnar boet – därför väljer allt fler att starta eget bolag

Experter de talat med säger att den som går ifrån en fast anställning till att arbeta som självständig it-konsult bör följa en del grundläggande regler. Här är de viktigaste:

1. Utveckla dina förmågor i intervjusituationer

Som konsult kommer du att bli intervjuad av blivande klienter – ibland flera gånger av olika människor på olika avdelningar i en organisation. Det innebär att du måste lära dig att kunna hantera och bli skicklig i intervjusituationer. Förbered dig på att inte bara svara på en rad frågor om bakgrund och kompetens, utan att ingående kunna beskriva hur du kan hjälpa till med att lösa specifika problem och leverera värde till kunden. Det är först på intervjuerna du har chans att verkligen göra intryck. Att öva intervjuer med en mentor eller rekryterare kan göra att du går in i de här situationerna med ett större självförtroende. Gör research om företag du ska träffa så att du förstår vilken typ av utmaningar de står inför och ta även med dig ett gäng egna frågor om företaget eller projektet.

2. Lär dig hur kontrakt och sekretessavtal fungerar – och hitta hjälp om det behövs

Kontrakt ska täcka områden som kostnader, timmar, milstolpar, leveranser, deadlines och vem som står för utgifter som tillkommer. Förutom SLA:er och priser kan det också handla om frågor som privacy, försäkringar och så vidare. Att navigera genom kontraktsprocessen kan vara en tidskrävande, förvirrande eller stressande del av konsultprocessen om man inte är bekant med administrationen. Många nya konsulter tar därför hjälp av externa tjänsteföretag som kan ta hand om de administrativa uppgifterna.

3. Överväg att fokusera på en eller ett fåtal branscher

En av de första frågor som en blivande kund lär ställa är vilken erfarenhet du har av just deras bransch, så att fokusera på särskilda branscher och att arbeta upp kunskap inom dessa kan vara en stor fördel. Ofta är det branschspecifik kompetens som avgör om man får ett uppdrag eller inte – det är många som har kunskaper inom metoder, verktyg och kompetenser, men det är färre som har djupgående kunskaper om särskilda branscher.

4. Se till att skaffa relevanta referenser och certifieringar

Kunder vill försäkra sig om att de konsulter de anlitar vet mycket om de specifika tekniker eller tjänster som de använder. Därför kan rätt referenser och certifieringar vara tungan på vågen när du vinner kontrakten. Både generella certifieringar inom till exempel projektledning och specifika produktcertifieringar gör att kunder och rekryterare snabbt kan få en bild av dina kompetenser.

Läs mer: Småföretag? Dåligt med pengar? Så här blir din marknadsföring effektiv

5. Utveckla din kommunikations- och samarbetsförmåga

Att vara it-konsult innebär i många fall att arbeta tillsammans med andra i en grupp, och att kunna kommunicera tydligt med gruppmedlemmar och andra är viktigt. När företagsledningar bestämmer vilken konsult de ska använda så avgörs det ofta hur bra de interagerar med den övriga gruppen. Kommunikationsförmåga hjälper dig att assimileras med de som redan jobbar med det här.

6. Odla dina kontakter och skaffa bra referenser

När du försöker få nya konsultuppdrag så kommer du med största sannolikhet att bli ombedd att komma med referenser. Det här kan vara en utmaning när du är i början av ditt egenkonsultande så då lär du få skicka med dina tidigare arbetsgivare som referenser. När du väl lyckats slutföra egna konsultprojekt åt kunder så försäkra dig om att du kan använda dem som referenser för kommande kunder. Över tid lär ditt kontaktnät bli mer värdefullt än dina tekniska kunskaper, så se till att hålla det hela tiden levande. Använd Linkedin och få människor att rekommendera dig där – och stärk på så sätt ditt personliga varumärke.

7. Lär dig att vara säljare och affärsutvecklare

I många fall så kommer inte konsultjobbet till dig, utan du måste gå och ta det. En ofta förbisedd talang är förmågan att både ”sälja” och ”göra det”. Ju mindre din verksamhet är desto svårare är det. Det här kräver tålamod, men det är ofta nödvändigt för att få nya projekt. Många it-konsulter som bryter sig loss har med sig en eller två kunder och projekt, men de här kommer snabbt att behöva ersättas av nya. På samma sätt måste du lära dig att affärsutveckla, aktivt leta efter de projekt som kan ge dig de erfarenhet som du behöver. Att använda sig av en mentor kan vara en god idé här.

Artikeln har publicerats tidigare