Under året ska Amazon Web Services, AWS, öppna tre datacenter i Eskilstuna, Katrineholm och Västerås. Själva väljer bolaget dock inte att kalla det datacenter, utan man använder istället begreppet Availability Zone, där de tre orterna ska kopplas ihop och komplettera varandra. Något exakt datum för trippelinvigningen är inte klart än, men det kommer att ske i år.

Det säger Eric Morales, som snart har varit stationerad i Stockholm i tre år. Hans roll är att vara ansvarig för molnjättens verksamhet inom startup och riskkapital för en herrans massa länder. På pappret heter hans region Nordics, Benelux, Dach och Iberia. Och Norden har just nu en extra viktig roll. Det är inte bara en stundande öppning av Availability Zone på schemat.

– Vi expanderar aggressivt i Norden. Nyligen öppnade vi vårt första kontor i Köpenhamn, konstaterar Eric Morales, som i sin egenskap av startupgeneral självklart är extra glad över att det kokar i den nordiska grytan.

Läs också: Ny amerikansk lagrysare skakar om molnbranschen

– Det som är unikt för den här marknaden är att den presterar väsentligt bättre än sin storlek.

En stor fördel för AWS i kampen om svenska molnkunder är så klart det faktum att man inom kort så uppenbart kan erbjuda möjligheten att lagra sin data i Sverige, vilket har blivit en allt viktigare fråga för de flesta organisationer. Men riktigt så enkelt funkar ju inte verkligheten.

Som vi skrev nyligen trädde en ny lag, Cloud Act, i kraft den 23 mars. Innebörden av den lagen är att amerikanska myndigheter ska kunna kräva tillgång till data, även om den lagras utomlands, så länge det handlar om ett amerikansk leverantör.

För svenska molnleverantörer är det så klart ett väkommet säljargument, medan det för en amerikansk leverantör som AWS påverkar just det efterfrågade kundbehovet av att lagra data i Sverige.

– Det är fortfarande nytt och nu ser vi över vad det innebär, men vi förväntar oss inte att det kommer att ändra vår strategi. Vi är inte oroade över det utan känner oss trygga med att vi är en pålitlig partner, säger Eric Morales om den nya lagen.

Han säger att AWS grundinställning fortfarande är samma som innan den 23 mars.

Läs också: Nya lagar sätter press på företagen – svettigt 2018 för it-juridiken

– Kunden äger sin egen data. Så är det alltid. Vi vill aldrig flytta en kunds data utanför Sverige. Om det kommer en förfrågan om att få ut data så kommer vi så klart att följa amerikansk lag. Det måste vi, men generellt tror vi inte att det innebär några stora förändringar för vår verksamhet. Vi kommer att bemöta varje ansökan med att det är kundens data. Och den bedömningen hade vi gjort även innan Cloud Act. Det är också viktigt att påpeka att vi alltid föreslår för våra kunder att de krypterar sin data, både vid överföring och när den lagras i vårt moln. Det gör informationen värdelös för någon som inte har krypteringsnycklarna.

Och oavsett om det är Cloud Act, GDPR eller någon annan lag konstaterar Eric Morales att det knappast är en ny företeelse att ett it-bolag behöver anpassa sig efter nya förutsättningar.

– Alla länder har sina specifika datalagstiftningar och vi följer lagen i alla länder där vi jobbar. Vi följer exempelvis tysk lag i Tyskland och fransk lag i Frankrike. Nu måste vi noga gå igenom vad det här innebär. Det jag kan säga är att vi har väldigt många överbetalda jurister som tittar på det för fullt just nu.