Sopra Steria digitaliserar statens tolkbehov

Konsultbolaget Sopra Steria har fått i uppdrag att hjälpa staten med att digitalisera upphandlingen av tolkar. Bakgrunden är att tolkbehoven hos domstolar, polisen, Migrationsverket och andra myndigheter har ökat.

Den manuella hanteringen med att boka och administrera tolkuppdrag har då blivit väldigt stor, vilket gjort att Statens inköpscentral har fått i uppdrag att anskaffa en webbaserad tjänst som tar hänsyn till rangordnade avtalsavrop och hanterar såväl tolkavroparens, tolkförmedlingens och tolkens olika ingångar i tjänsten. Integrationer mot befintliga e-handelslösningar ska också förenkla förfarandet ytterligare.

I den förstudie som gjordes av Kammarkollegiet under 2017 framkommer det att besparingspotentialen är mycket stor. Bara i sparade arbetsdagar för beställning och uppföljning av tolkuppdrag räknar man men att spara 32 miljoner eller 8 000 arbetsdagar. Om man lägger till besparing i form av att fakturor blir korrekta från början, uppskattas att man kan spara ytterligare ca 50 miljoner kronor.

Sopra Steria har tidigare levererat liknande lösning till Stockholms Läns Landsting och får nu förtroendet att bygga och drifta tjänsten. Den första versionen planeras att tas i bruk i sommar.

– Vi är väldigt glada för det här förtroendet och ser fram emot att bidra till digitaliseringen även inom det här området, säger Fredrik Arbman, vd på Sopra Steria i Sverige.

Telia blir Digiplex väg in i Danmark

Datacenterbolaget Digiplex tar nu nästa nordiska steg när man etablerar sig i Danmark. Det datacenter man tar över är placerat i centrala Köpenhamn och ägdes och drevs tidigare av Telia. Genom en så kallad sale and lease back-transaktion mellan företagen har ägandet av anläggningen överförts till Digiplex medan Telia är kvar som kund.

– Danmark är en mycket intressant marknad som attraherar investeringar från hyperscale-datacenter och där även efterfrågan ökar på co-location. Den danska regeringen har tagit många bra initiativ för att skapa de bästa förutsättningar för en blomstrande datacenterindustri. Vi tror att den danska marknaden kommer att fortsätta se en snabb tillväxt och vi ser fram emot att hjälpa både danska och internationella bolag att accelerera deras digitala transformation, säger Digiplex vd Gisle M. Eckhoff.

– Detta är en mycket bra affär för Telia och våra kunder. Våra kunder får service i världsklass från en ledande datacenteroperatör, medan vi på Telia kan fokusera på vår kärnverksamhet, att skapa större värde genom våra nätverkslösningar, säger Kristine Kyllesbech Rasmussen, Program Office Lead på Telia.

Exertis Captech kopplar på mer AV

Exertis Captech ger sig in i ljudvärlden på allvar genom att förvärva ljuddistributören Canseda. Exertis Captech är sedan tidigare Sveriges största distributör av stora bildskärmar, projektorer och signalhantering till konferensrum, skola och digital signage-installationer. Nu är alltså målet att även bli den ledande ljuddistributören.

– Vi har gjort en fantastisk resa de senaste tio åren men trots att vi har en så stark position på AV-marknaden har vi alltid saknat A:et i A/V. Med Canseda får vi inte bara in starka varumärken inom residential audio, vi adderar också en enorm marknads- och produktkunskap som vi kan bygga vidare på för att även bli en stark aktör inom commercial audio. Dessutom får vi med Control 4 en ledande position inom smarta hem, vilket just nu är en hetaste marknadstrend och ett uttalat fokusområde för oss, säger Fredrik Tidemar, nordisk affärsområdeschef för AV på Exertis Captech.

Canseda har som importör drivit marknaden för ett antal starka varumärken såsom Canton, Sonance och Control 4 på den svenska marknaden.

– Vi känner att det är dags att ta nästa steg i utvecklingen och med Exertis Captech får vi en trygg ägare som har musklerna att ta oss till nästa nivå, dessutom finns det väldigt stora synergier mellan företagen och de olika produktsortimenten, säger Peter Liljegren, vd på Canseda.

B3IT startar nytt i Polen

Konsultbolaget B3IT etablerar nu ett nytt konsultbolag i Warszawa. Satsningen görs tillsammans med entreprenörerna Martin Nilsson och Rafal Dabkowski. Genom ett joint venture-samarbete med B3IT ska det nya bolaget erbjuda polska och internationella kunder konsulttjänster inom bland annat systemutveckling och förvaltning, projektledning och business intelligence.

– Entreprenörskap och fokus på erfarna medarbetare har varit avgörande för att bygga upp B3IT-koncernen till i dag över 500 medarbetare. Vi ser nu fram emot att få arbeta med Martin och Rafal, för att för första gången tillämpa vår framgångsmodell även utanför Sveriges gränser, säger B3IT:s vd Sven Uthorn.

– Vår avsikt är att kombinera skandinavisk företagskultur med polskt affärsdriv och därigenom attrahera marknadens bästa konsulter, säger Martin Nilsson, partner och vd i det nya bolaget.

– Vi valde att arbeta tillsammans med B3IT tack vare människorna som vi träffade, företagskulturen samt gruppens framgångshistoria, som är en värdefull erfarenhet för att bygga ett nytt företag, tillägger Rafal Dabkowski, som är partner och vice vd.

Advania skolar Vaxholm

Advania har tagit hem ett skolavtal med Vaxholms stad, där man ska förse samtlig administrativ personal och den kommunala skolverksamheten med it-utrustning och utbildning för digitalt lärande.

Avtalet löper på två år med möjlighet till ytterligare två års förlängning. Det som ingår är bland annat klienter med tillbehör, ett antal olika tjänster samt option för utbildning av pedagoger och övrig skolpersonal plus option för utbildning av samtlig administrativ personal inom kommunen.

Avtalet innefattar samtlig administrativ personal inom Vaxholms stad, samt all skolverksamhet inklusive grundskola och förskola. Verksamheten i stad omspänner totalt 513 tillsvidareanställda, samt cirka 1 500 elever, enligt avläsning i september 2017.

– Advania har visat att vi klarar av att leverera till skolan och nu får vi förtroendet att leverera till Vaxholms hela verksamhet genom Advania Workplace. Det är ett steg i rätt riktning, ett helhetsåtagande och det är så vi helst arbetar för att supportera kommunen att driva den digitala utvecklingen och effektivisera det dagliga arbetet, säger Tomas Wanselius, vd på Advania Sverige.

– Att tillsammans med Vaxholms stad utveckla Sveriges viktigaste rum genom digitalt lärande är både en strategi och en hjärtesak för oss. Fler än hälften av Advanias medarbetare inom Skolpartner har en pedagogisk bakgrund inom skolväsendet och vet vilka utmaningar och möjligheter man ofta står inför i det dagliga arbetet på skolan, säger Stefan Henriksson, affärsområdeschef Advania Skolpartner.

Trevliga inkassokrav på Telecomputing

Ett av Nordens största inkassobolag, Kredinor, som är verksamt i både Norge och Sverige, har valt att plocka in Telecomputing som ny samarbetspartner. Det nya driftavtalet har ett kontraktsvärde på närmare 50 miljoner norska kronor över en treårsperiod. Enligt koncernchef Terje Mjøs är det ett av bolagets största avtal så här långt i år.

Avtalet omfattar driften av Kredinors affärskritiska system, datorer, säkerhetslösningar, nätverk, support, olika molntjänster och rådgivning. Tjänsterna innebär en flexibilitet och skalbarhet i takt med förändringar eller nya behov och ska driftas i Telecomputings nordiska datacenter.

Driftavtalet innebär också att Kredinor kommer gå från en modell där de äger all utrustning själva, till att köpa tjänster där all mjuk- och hårdvara ingår.

– Kreditmarknaden i Norge växer snabbt och Kredinor har en stark ställning på marknaden. Vi vill hjälpa Kredinor att ytterligare stärka sin position genom en stabil och säker plattform, säger Terje Mjøs.

Kredinors vd Tor Berntsen:

– Vi har tydliga tillväxtambitioner och vi väljer Telecomputing eftersom de har en nordisk modell som gör det möjligt att hantera de behov vi har kopplat till vår fortsatta tillväxt. Dessutom kan Telecomputing hantera den utvecklingshastighet vi efterfrågar inom digitalisering och robotisering. Kunderna förväntar sig bra tillgänglighet, enkla lösningar och en snabb hantering av förfrågningar, något vi är övertygade om att Telecomputing kommer att leverera.

Econova tar Pulsen på IBM

Pulsen Production har tecknat ett nytt avtal med företaget Econova. Avtalet innebär att Pulsen levererar it-drift som kapacitetstjänst och övertar driften och övervakningen av Econovas IBM Power-miljö. Miljön omfattar bland annat företagets affärskritiska it-system för logistik och ekonomi. Det nya avtalet är treårigt.

– I en verksamhet som vår måste it-miljön vara stabil och maximalt tillgänglig, både för oss själva och för våra kunder. Även små störningar kan snabbt få stora konsekvenser. Därför handlar det om att minimera risken för driftstörningar av alla slag. Istället för att investera i egen hårdvara och teknisk kompetens får vi nu en samarbetspartner som har stabil it-drift som kärnverksamhet. Pulsens goda referenser, höga kvalitet och kostnadseffektivitet bidrog i valet av leverantör, kommenterar Econovas inköpschef Peter Herentz.

Invid tar lokal telekomhjälp

Invid har tecknat ett strategiskt samarbetsavtal med telekommunikationsföretaget Comcenter, som är en operatör inom telekommunikation. Precis som Invid har man Jönköping som bas. Comcenter har 13 medarbetare och en årlig omsättning runt 40 miljoner kronor.

– Vi delar filosofin om att vara en helhetsleverantör av våra respektive lösningar, där kunden alltid ska stå i fokus via leveranser av användarvänliga produkter som levereras med stort och personligt engagemang. Genom detta samarbete kan vårt företag möta upp efterfrågan hos befintliga kunder om att även leverera tjänster inom exempelvis utvecklande affärssystem, central och stabil it-drift och populära lösningar inom Smart industri som utgör ett av Invids nya satsningsområden, säger Joacim Ahlebro på Comcenter.

– I och med det nytecknade samarbetsavtalet med Comcenter kompletteras nu vår produktportfölj med efterfrågade molnbaserade kommunikationstjänster och förstärkning av mobiltäckningar och installationer på plats hos kund även inom detta område. Vi ser bland annat fram emot att kunna erbjuda den molnbaserade växellösningen Comcenter Smart som är en ytterst modern och flexibel lösning som passar såväl det lilla företaget som den stora internationella koncernen, säger Invids vd André Prien.

Skyresponse larmar åt fastighetsbolag

Larmhanteringsbolaget Skyresponse har tecknat ett avtal med Lassila & Tikanoja, L&T, om införandet av Skyresponse:central, som är ett molnbaserat system för larm- och händelsehantering inom L&T:s verksamhet för fastighetsförvaltning. Systemet hanterar hela flödet från att ta emot och tolka larm, avvikelser och händelser till att skicka till rätt mottagare och säkerställa att larmet omhändertas och åtgärder vidtas. För L&T, som hanterar hundratals larm dagligen, innebär införandet en effektivare larmhantering och bättre service till sina kunder.

– Det nya systemet gör att vi kan få bättre kontroll i vår verksamhet då vi, redan från början, kan bedöma relevansen i de hundratals larm som kommer in till oss dagligen. Det minimerar det manuella arbetet för vår driftpersonal och vi kan därmed utöka servicenivån till våra kunder. Vi har utvärderat ett flertal lösningar för att modernisera vår larmcentral. Vårt val att samarbeta med Skyresponse känns helt rätt och det system som de tillhandahåller passade vår verksamhet bäst, säger Sukhwant Singh, chef för driftcentralen på L&T.

– Vi ser en stor potential i moderniseringen av larmcentraler. Med Skyresponse:central, ett framtidssäkrat system för larm- och händelsehantering, får L&T ett kraftfullt verktyg med ett skräddarsytt användargränssnitt samtidigt som det är öppet för kommande IoT-lösningar. Eftersom systemet är molnbaserat försvinner behovet av egna servrar och jourpersonal som hanterar IT-utrustningen vilket effektiviserar hanteringen ytterligare. Få företag kan verkställa detta på så kort tid, L&T hade visionen och handlingskraften och vår plattform är enkel att införa, säger Martin Reidevall, vd på Skyresponse.

Advitum ger robotarna lite Citrix och SAP

Yaskawa, som tillverkar industrirobotar, el- och servomotorer, har valt att ta in Citrix Netscaler SD-WAN. Den treåriga affären som tecknats med Citrixpartnern Advitum, ska göra det möjligt för Yaskawa att förbättra användarupplevelsen i sin nyutvecklade affärskritiska SAP-plattform, samtidigt som det minskar kostnaderna för wan.

Elektronikkoncernen Yaskawa Electric Corporation har cirka 14 500 anställda i 29 länder. Nu ska alltså SAP rullas ut i Europa som gemensamt verktyg, men infrastrukturen för SAP är placerad i Japan och det ställer stora krav på tillgänglighet och prestanda.

– Denna affär med Yaskawa visar återigen på vår förmåga att vinna på en marknad som är hårt konkurrensutsatt, starkt fragmenterad och under kraftig tillväxt. Citrix Netscaler SD-WAN är ett skalbart och kostnadseffektivt sätt att säkerställa applikationsprestandan och användarupplevelsen, säger Mats Ericson, Sverigechef på Citrix.

– Yaskawa är ett multinationellt företag med kontor över hela världen. Därför ville vi ha den bästa lösningen för att kunna dela information snabbt och enkelt över våra kontor. Tidigare i år implementerade vi en SAP-plattform och med Citrix får vi den bästa SD-WAN-lösningen som leder till en kraftigt förbättrad användarupplevelse utan latens eller fördröjning, Andrée Bengtsson på Yaskawa Nordic.

Advenica säkrar nya försvarsmiljoner

Svenska säkerhetsleverantören Advenica har tagit hem en order från Försvarets materielverk, FMV, på hårdvarukrypterade vpn-produkter. En affär värd cirka 19,5 miljoner kronor och som har leverans under andra kvartalet i år.

De hårdvarukrypterade produkterna baseras på Advenicas patenterade VPN-teknologi och uppfyller den svenska försvarsmaktens krav för att kunna kommunicera information klassad som top secret. Dessutom är de godkända för krypterad kommunikation av den högsta nivån av skyddsvärd information inom EU.

– Cyberförsvaret spelar en allt viktigare roll för länders säkerhet i dagens politiskt volatila världsläge. Det krävs lösningar som håller militär standard för att värna den mest skyddsvärda informationen. Med kvantdatorförsäkrad teknik, användarvänlighet, exceptionell tillförlitlighet och hög assurans är Advenicas produkter unika på marknaden, säger Einar Lindquist, vd på Advenica.