Idag på förmiddagen lanserade digitaliseringsminister Peter Eriksson en ny stor och bred AI-satsning. Den nya verksamheten, som går under namnet Data Factory & Arena, ligger i Göteborg, på Lindholmen Science Park.

– Det är en spännande dag för både Sverige och Göteborg. Vi presenterar nu en stor svensk kraftsamling inom AI. Det kommer att stärka svenska företag och svensk konkurrenskraft inom många områden. Genom samverkan mellan akademi, företag och staten tar vi ett avgörande steg för att Sverige ska vara en internationell aktör och ett land som är attraktivt för de skarpaste hjärnorna att verka i, säger Peter Eriksson om satsningen.

Läs också: Sverige tar ledartröjan i nordiskt AI-samarbete

Och det är många aktörer som är med på banan. Volvo, Stena, Chalmers, Göteborgs universitet och ett antal startup-bolag är exempel på inblandade organisationer. Ambitionen är alltså att skapa en arena där man ska kunna bedriva AI-relaterad forskning och innovation, och det finns även en vilja att skapa samverkan med internationella aktörer.

Från den klassiska it-branschen är det till en början endast konsultjätten CGI som är med. Conny Svensson, som är ansvarig för AI på CGI, hoppas dock att flera aktörer kommer vara villiga att haka på före invigningen, som är planerad att ske under tredje kvartalet.

– Vi ser gärna att fler kollegor i branschen kommer med och gör det här. Vi vill att det ska vara ett ekosystem för alla och ju fler vi är desto starkare kommer vi att bli, säger han och gläds åt satsningen inom ett viktigt område, som förhoppningsvis kan få ett lyft när man är igång.

Läs också: Det här är AI och så funkar det

– Sverige har fantastiska möjligheter att bli en viktig spelare inom det här området. Vi är ett lite mindre land, men vi har bra uppkoppling, bra jämställdhet och har ett bra samarbete mellan näringslivet och universiteten, säger Conny Svensson och blickar utåt världen med följande ord:

– Kina och USA är de stora inom området idag, medan Europa har legat lite efter. President Macron har gått ut med att Frankrike ska göra en AI-satsning. Det här är ett sätt att verkligen sätta Sverige på AI-kartan.

Fakta

Så här beskrivs vad som ska göras inom ramen för den nya AI-satsningen:

1. Skapa en miljö där tillgången till stora mängder data kommer att locka till sig akademiska och industriella forskare samt forskningsinstitut.

2. Utgöra en samlingspunkt inom tillämpade AI-relaterade projekt och generering av data för akademi, industri och offentlig verksamhet.

3. Möjliggöra korsbefruktning av AI-kunskap mellan olika tillämpningsområden.

4. Utveckla metoder och infrastruktur för att hantera stora mängder data i syfte att effektivt träna AI-algoritmer.

5. Ha en hög internationell profil och koppla upp sig mot befintliga och planerade svenska AI-satsningar.

6. Vara öppen för individer och team från universitet, industri och den offentliga sektorn som bedriver AI-relaterade forsknings- och innovationsaktiviteter inom något eller några av följande breda tillämpningsområden:

  • Tekniska produkter och system
  • Finans och företagsekonomi
  • Livsvetenskap, hälsovård och medicin
  • Statsförvaltning, juridik, humaniora och konst