Vi har tidigare skrivit om att det finns en hel del irritation i branschen över den stora upphandlingen Programvaror och tjänster, som just nu pågår för fullt. Den gången gällde kritiken underkategorin Programvarulösningar.

Men även Kammarkollegiets tilldelningsbeslut inom Licensförsörjning är på överprövning i Förvaltningsrätten.

Ett av de bolag som är kraftigt ifrågasättande till tilldelningsbeslutet är Insight. Detta eftersom man anser att Kammarkollegiet har gjort en felaktig bedömning av bolagets anbud. Enligt Kammarkollegiet har Insight inte uppfyllt de krav som ställts vad gäller webbfilter, där Insight har offererat Windows Defender Smartscreen.

Läs också: Vrede mot Skatteverkets konsultupphandling: "Det är kränkande"

I överprövningen skriver Insight att det i kravet framgår ”att anbudsgivaren ska erbjuda en programvara (singularis) som utformats för att styra vilka webbplatser som användare kan komma åt”.

Att man fäster så stor vikt vid antalet programvaror beror på att en annan aktör, Software One, bedöms uppfylla samtliga krav och har tilldelats ramavtal.

”Detta trots att Software One (bl.a.) offererat samma produkt som Insight och, till synes i strid med ordalydelsen av krav 3.4.24 ’Webbfilter’, offererat flera programvaror”, konstateras i skrivelsen.

– Det var lite speciellt. Det fanns en tydlig formulering om att ange en programvara. Det var singular överallt. Men Software One fick godkänt på den produkten, medan både vi och Caperio har fått underkänt, säger en person på Insight med insyn i överklagandet.

– Vi blev alltså diskvalificerade för att vi inte uppfyller kraven, men Kammarkollegiet godkänner samma produkt från Software One. De jurister jag har pratat med förstår inte hur det har gått till. Det finns inget sätt att godkänna en produkt från en aktörs sida och sedan inte godkänna samma produkt från en annan aktör. Vår ståndpunkt är att det strider mot LOU. Jag vet inte hur man ska tolka det, jag har aldrig varit med om något liknande. Kammarkollegiet är känt för att vara hårda i sin granskning. Här är det nästan tvärtom.

Och att Statens inköpscentral står fast vid sitt tilldelningsbeslut är tydligt.

– Det har inget att göra med om det är en eller flera angivna programvaror. Windows Defender Smartscreen är inte en programvara, det är en funktion i Windows, säger Daniel Melin vid Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, som även konstaterar att Software One visserligen har angett många programvaror, men att åtminstone en av dessa uppfyller kravet.

Läs också: En enad bransch sågar planerna på statlig it-drift

– Även om man ger många svar så kan man uppfylla kravet. Om jag frågar vad du heter och du säger ditt namn och telefonnummer och flera andra uppgifter så har du fortfarande svarat på vad du heter.

Så det hade varit bättre för Insight och Caperio att slänga in en massa extra mjukvarunamn?

– Det beror förstås på hur det görs. Som det blev här är kravet uppfyllt. Sedan ska varje programvara ibland vara kopplad till konsulttjänster, men vi kom inte så långt i det här fallet. När vi hade gått igenom de obligatoriska kraven var det så få anbud kvar, så vi behövde aldrig genomföra den utvärderingen. De vann egentligen ingenting på att lägga till extra programvaror. Jag förstår att de som inte fått tilldelningsbeslut blir besvikna, men utifrån vårt upphandlingsunderlag har vi inte kunnat göra det på något annat sätt.

Vad innebär det här framöver, kommer varje anbudssvar på varje fråga att kryddas med en väldigt massa extra uppgifter nu?

– Ja, så kan det bli, men det förutsätter förstås att svaret ändå är korrekt.

Här är de bolag som har fått tilldelningsbeslut, och de som har överprövat beslutet.

Licensförsörjning
Atea, Crayon, Dustin, Pulsen och Software One

Tilldelningsbeslutet har överprövats av Chas, Fujitsu, Insight och Redbridge.
(Caperio hamnade i samma sits som Insight, men bolaget, som numera heter Advania, uppger att man valde att inte överpröva eftersom ärendet påminner om Insights)

Programvarulösningar
Atea, Crayon, Cybercom, Dustin, Forefront och Redpill Linpro

Tilldelningsbeslutet har överprövats av Chas, HiQ och Redbridge.

Jätteupphandlingen Programvaror och tjänster beräknas totalt vara värd 7 miljarder kronor, om man räknar med alla fem delar.