Regeringen har tidigare i år aviserat att Datainspektionen ska få utökat uppdrag och nytt namn nästa år. Integritetsskyddsmyndigheten var det stolta namn regeringen valt.

”Namnet Datainspektionen kan uppfattas som ålderdomligt och missvisande i förhållande till myndighetens förändrade uppdrag” står det i regeringens promemoria.

Läs också: Datainspektionen byter namn och får fler uppgifter – och mer pengar

Och Datainspektionen är med på noterna när det gället namnbyte – inte minst kopplat till att dataskyddsområdet reformerats med GDPR. Däremot har myndigheten synpunkter på regeringens namnförslag och vill i stället heta Dataskyddsmyndigheten.

– Namnet Dataskyddsmyndigheten ligger nära vårt nuvarande, väl etablerade namn men indikerar samtidigt något nytt och ett bredare uppdrag där skyddet för enskildas rättigheter tydligare framgår, säger Datainspektionens generaldirektör Lena Lindgren Schelin, i en kommentar.