Att det finns en kompetensbrist inom branschen, speciellt inom extra heta områden som exempelvis AI och säkerhet, har knappast undgått någon. Om man nu skulle ha missat det kan man ställa en fråga till i princip vilket it-konsultbolag som helst, och de skulle sväva ut i långa haranger om jakter med ljus och lykta, att det är risk att Sverige hamnar efter och att vi måste utbilda fler ingenjörer. Plus givetvis den ständiga signalen om att just det här bolaget måste rekrytera extra mycket folk eftersom det går så rekordbra just nu.

Men vad gör de då själva för att motverka kompetensbristen? Tittar man på utvecklingen för hur mycket pengar som läggs på it-utbildning av personal så kan man konstatera att det inte är där ordet kompetensbrist kommer lysa starkast. Tvärtom håller sig utbildningssatsningen på en ganska stabill nivå över tid.

Läs också: Nytt branschlarm: ”Behövs 70 000 fler som jobbar med it”

I analysföretaget IDC:s mätning av hur mycket som läggs inom kategorin IT Education and Training så ligger det på en genomsnittlig tillväxt på 2,5 procent per år. Och prognoserna för de kommande åren vittnar om att den nivån kommer att hålla i sig.

bild
prognos

Den genomsnittliga tillväxten för området IT Services totalt sett är 1,6 procent under samma period, så utbildnings- och kompetensutvecklingspengen växer i alla fall mer än marknaden totalt. Men med den bristsituation som råder är det långt ifrån tillräckligt.

– Vi borde sett en betydligt större ökning, särskilt eftersom alla indikatorer i övrigt på marknaden pekar på kompetensbrist. Alla indikatorer i EU och Sverige pratar om kompetensbrist, och särskilt inom it. Det är en generell brist, inte bara inom vissa nischade kompetensområden. It blir en allt större del av verksamhet och verksamhetsutveckling, vilket ytterligare spär på bristen, säger Martin Sundblad, analyschef på IDC och utvecklar:

– Om företagen tog tag i problemet, skulle vi se en tydlig ökning i hur mycket arbetstid som sätts av till egen utbildning, och hur mycket pengar som spenderas på utbildning. Inget av det har vi sett i statistiken så här långt. Antalet bootcamps för nyrekryterade har ökat, och i organisationen har rekrytering fått en egen talent manager, men i övrigt lyser satsningarna med sin frånvaro.

Vi har tidigare skrivit om ett annat område där företagen borde kunna göra mer för att motverka kompetensbristen, lönenivåerna.

Enligt klassisk marknadslogik baserat på utbud och efterfrågan borde konsultbolagen betala betydligt bättre för de kunskaper det råder mest brist på. Här konstaterar dock IDC att det fortfarande går långsamt, och att det finns en outtalad konsensus bland it-företagen att hålla löneutvecklingen under kontroll. Det har dock börjat röra lite på sig inom vissa områden.

– Företagen har ett enormt tryck att hålla nere de operativa kostnaderna. Mätetalen som har gällt sedan nittiotalet har premierat kostnadskontroll och avkastning på sysselsatt kapital. Att släppa upp lönerna för att det finns en brist på kompetens har inget stöd hos ägare eller kapitalmarknad. Nu har vi sett en ökning för några få grupper, som säkerhetskonsulter och utvecklare inom spel och digitala media. Där vill ägarna framför allt ha tillväxt, i och med att många startups finns i den kategorin, säger Martin Sundblad.